Fractie Gemeentebelangen Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Gemeentebelangen dient 3 moties in bij behandeling Kadernota 2017

De fractie van Gemeentebelangen zal vanavond, donderdagavond 29 juni 2017, bij de behandeling van de Kadernota 2017 door de gemeenteraad 3 moties indienen. Bij de behandeling van de Kadernota 2017 vinden de zogenoemde algemene beschouwingen plaats, waarbij fracties aandacht kunnen vragen voor en geven aan de zaken
Lees meer

Interesse in lokale politiek? Gemeentebelangen organiseert cursus Gemeentepolitiek

Gemeentebelangen organiseert voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp de cursus Gemeentepolitiek. In januari dit jaar stelde Gemeentebelangen nog voor om dit als gemeente te organiseren, maar het lukte niet om in de gemeenteraad de handen op elkaar te krijgen voor een gratis cursus van Pro Demos. De lokale partij
Lees meer

Maart 2017 was politiek gezien net als het weer

Maart 2017 was politiek gezien, net als het weer, een wisselvallige maand. Er zijn mooie punten gerealiseerd en andere zijn niet gerealiseerd of minimaal vertraagd. De Groene Buffer Delfgauw is op papier een feit, nu het bestemmingsplan op 30 maart is vastgesteld in de raad. Hiermee geeft de raad gehoor aan de
Lees meer

Gemeentebelangen over de raadsstukken in de maand februari 2017

De maand februari was een korte maand qua vergaderingen omdat er één raadsvergadering is uitgevallen, maar er waren wel weer een paar belangrijke agendapunten aan de orde. Onze fractie kon niet anders dan zich ten aanzien van een aantal punten kritisch opstellen, maar er waren ook veel agendapunten waar we ons
Lees meer

Fractievoorzitter Ina Mantjes: “Schrap De Balij als locatie voor windmolens!”

Woensdag 8 februari 2017 vergaderde de commissie Ruimte en Leefomgeving van de Provinciale Staten van Zuid-Holland over het aanwijzen van locaties voor windenergie. Onze fractievoorzitter Ina Mantjes sprak hierbij in om ervoor te pleiten dat De Balij, het natuurgebied tussen Nootdorp en Zoetermeer, wordt geschrapt
Lees meer

Inbreng Gemeentebelangen bij begroting 2017-2020

Afgelopen dinsdagavond, 8 november 2016, vond de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 plaats met de daarbij behorende algemene beschouwingen. Deze beschouwingen verlopen iets anders dan normaal het geval is. Op basis van de inhoudsopgave van de Programmabegroting 2017-2020 zijn een viertal blokken
Lees meer

Gemeentebelangen dient 4 moties in bij behandeling Programmabegroting 2017-2020

De fractie van Gemeentebelangen dient vanavond, dinsdagavond 8 november 2016, tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 in de gemeenteraad 4 moties in. Bij deze behandeling kunnen fracties aandacht vragen voor en geven aan alle zaken die zij belangrijk vinden. Publieksvriendelijke begroting De
Lees meer