Speerpunten

Speerpunten

SPEERPUNTEN GEMEENTEBELANGEN PIJNACKER-NOOTDORP

Gemeentebelangen heeft over bestuur de volgende speerpunten geformuleerd:
 •  Heldere en transparante besluitvorming  
 •  Efficiënt ambtenarenapparaat  
 •   Behoud van zelfstandigheid van Pijnacker-Nootdorp
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Geen inkomenspolitiek bij gemeentelijke heffingen
 • Bezuinigen externe inhuur, adviezen en onderzoeken
 • Belastingtarieven niet meer laten stijgen dan de inflatie
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Lokale ondernemers actief betrekken bij aanbestedingen
 • Gemeentelijke uitgaven zoveel mogelijk binnen onze gemeente
 • Nieuwe recreatieve activiteiten in het buitengebied mogelijk maken
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Behoud van landelijk karakter door groenvoorzieningen in woonwijken en buitengebied
 • Behoud van dorps karakter door tegengaan hoogbouw
 • Behoud van historische en karakteristieke panden
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Meer (levensloopbestendige) seniorenwoningen
 • Meer woningen toewijzen aan eigen jongeren en starters
 • Urgentieverklaring invoeren voor mantelzorgers
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Meer BOA’s en/of toezichthouders op straat
 • Ambulancepost binnen onze gemeente
 • Cameratoezicht inzetten om criminaliteit tegen te gaan.
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Verbetering van het openbaar vervoer
 • Aantal parkeerplaatsen bij voorzieningen uitbreiden
 • Behoud van vrij parkeren
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Betere afstemming tussen mantelzorg en professionele hulpverlening
 • Huidig cultuuraanbod behouden
 • Centraal punt voor vraag en aanbod van informele zorg
 • Gemeentebelangen heeft over dit de volgende speerpunten geformuleerd:
 • Daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen
 • Geen windturbines binnen de gemeente
 • Dierenwelzijn bevorderen en -mishandeling terugdringen