Alex Koppers van CDA naar GBPN

Alex Koppers op de lijst van Gemeentebelangen

Ieder lid binnen GBPN wordt via de social media kanalen voorgesteld aan de hand van een aantal vragen. Ook Alex Koppers vroegen wij om een antwoord op deze vragen. Alex Koppers heeft als lokale politicus veel ervaring binnen de gemeente en heeft als oud CDA-lid korte tijd geleden de switch gemaakt naar Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. Ontdek wie Alex Koppers is en waarom wij bij Gemeentebelangen blij zijn met zijn komst.

1️⃣ Wie ben jij, waar woon je en wat doe je in het dagelijks leven?

Mijn naam is Alex Koppers uit Pijnacker. In het dagelijks leven werk ik bij het Nederlandse Arbeidsinspectie als medewerker facilitair management. In mijn werk zorg ik voor een gedegen organisatie zodat de inspecteurs in het land goed hun werk kunnen doen door onder meer toezicht te houden op de werkomstandigheden bij bedrijven en instellingen. Het organiseren maar ook toezicht hebben en houden op een goede woon- leef omgeving is iets dat mij bezig houdt. Als voorzitter van een wijkvereniging fungeer ik als de oren en ogen van de wijk en heb en houd ik een kritische blik op zaken die nu en in de toekomst gaan spelen in de wijk.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Het woningaanbod dat is gerealiseerd is echter erg eenzijdig waardoor er voor de starters en de ouderen geen gepast en betaalbaar aanbod is en men in veel gevallen is aangewezen om in de ouderlijke woning te blijven. Veel ouderen die vaak al hun hele leven in een van de woonkernen wonen, worden gedwongen te verhuizen naar een locatie buiten onze gemeente. Dit is niet alleen een grote aanpassing voor hen maar dit kan hen ook ongewild in een isolement laten belanden.

De Rijksoverheid spreekt van een woningtekort maar in mijn ogen is er een woningbouwprobleem, mede door het vele bouwen van eengezinswoningen en geen betaalbare appartementen waar juist nu zo’n behoefte aan is voor de starters en de ouderen in onze gemeenschap. Dit is niet nodig en met een goede visie naar de toekomst kunnen we dit bestaande probleem adequaat aanpakken door juist nu te bouwen voor hen die het echt nodig hebben. Kijk vooruit en ga het gesprek aan met de gemeenschap. Spijkers met Koppers’ slaan dus!

2️⃣ Wat vind jij nou echt de mooiste plek in onze gemeente?

Onze gemeente kent vele mooie plekken. Het wonen in de gemeente met een dorps karakter midden in de drukte van de Randstad maar toch met alle gemakken bij de hand maakt het wonen in deze gemeente voor mij tot een voorrecht. De goede ‘maar soms ook’ drukke metroverbinding met Rotterdam en Den Haag is efficiënt. Vanuit het groen zo in de stad. Wandelen door het buitengebied vind ik, zeker op een zonnige dag,  heerlijk. Maar ook op de fiets naar een van de kernen voor winkelbezoek of naar een restaurant in Pijnacker-Nootdorp. Het actieve verenigingsleven en het persoonlijke contact met elkaar. We hebben het allemaal en dat maakt het wonen in deze gemeente tot een waar genoegen. Iets om zuinig op te zijn.

3️⃣ Waarom zijn jij en Gemeentebelangen de perfecte match?

Gemeentebelangen (GBPN) is een partij die wars is van het bestaande politieke establishment. Zij zijn niet alleen actief in verkiezingstijd, nee GBPN is het hele jaar door actief doordat zij als partij het initiatief tonen door met de inwoners een persoonlijk gesprek aan te gaan en zich ook sterk maken voor de inwoners maakte het voor mij gemakkelijk de keuze te maken om over te stappen van een actieve landelijke partij naar een partij die wel doet waarvoor zij is gekozen door de inwoners van de gemeente. Zij luisteren en zetten de vragen van de inwoners ook om in een kritisch geluid naar het college van B&W. Een voorbeeld is het recentelijke idee van het gasloos maken van de gemeente zonder goed te kijken naar welke alternatieven de wetenschap aan het ontwikkelen is.

4️⃣ Als je een ding kon veranderen binnen onze gemeente, wat zou dat zijn en waarom?

De gemeenteraad controleert het college van B&W in hun doen en laten en mijns inziens worden er door het college soms te overhaaste besluiten genomen waardoor de raad of te laat of te summier wordt ingelicht over de plannen of besluiten. Dit moet en kan anders. De raad vertegenwoordigd alle inwoners van onze gemeente en komen op voor de belangen van hen. In de afgelopen jaren zijn er te vaak besluiten genomen en worden de bewoners nog even snel ‘geïnformeerd’ Neem bijvoorbeeld Avalex met de ‘proef’ van het omgekeerd inzamelen. Navraag leerde mij dat dit geen proef was maar een besluit dat al ver van te voren was genomen.

De inwoners werden, veelal,  ongewild op gezadeld met een extra bak die men in sommige gevallen ook niet kwijt kon. De toenmalig wethouder haalde hiervoor zijn schouders op. Door het plaatsen van de restafvalbakken moeten de inwoners nu soms van volle bak naar volle bak lopen. Ook de inwoners die door een fysieke handicap beperkt zijn moeten dit doen. De toenmalig dienstdoend wethouder ageerde tegen een beperkte inwoner, ach u hebt het in huis gekregen dus u kunt het ook weer in de restafval container gooien. In plaats van de persoon in kwestie te helpen door te verwijzen naar het WMO loket werd deze inwoner buitengewoon geschoffeerd. Ook het zogenaamde weegsysteem dat geen weegsysteem is voor volume van de restafvalbak is een regelrechte farce.

Tijdens een persoonlijk gesprek met een voormalig wethouder werd mij toevertrouwd dat dit een instelling is voor hoeveel u al inwoner in deze container doet. U gaat betalen per keer dat u iets weggooit. In 2023 zal dit van start gaan in buurgemeente Lansingerland. Eerder gaf ik al eens in een artikel in de Telstar aan dat we kunnen leren van onze buren, in Rotterdam gaat alles in de restafvalbak, behalve glas, groen, textiel en papier. Hier doet men aan nascheiding waardoor dus alles netjes voor recycling wordt gesorteerd in de fabriek en als bijkomend voordeel scheelt het weer aan ontsierende afvalcontainers in de straten. Toen ik dit bij een landelijke partij aanhangig maakte verklaarde mij enigszins voor gek. Nascheiden nee dat is echt niet de bedoeling.

Maar ineens zijn zij met een andere wind meegevlogen en zien ze het licht, ja nascheiden dat is de toekomst. Eerst miljoenen gemeenschapsgeld uitgeven en dan pas nadenken. Het praten met meel in de mond door de coalitie is ongepast en past niet in een democratisch systeem waar iedereen aan mag meedoen zonder door de gemeente of de gemeentelijke organisatie aan de kant geschoven te worden.

5️⃣Waarom kunnen onze inwoners het beste stemmen op jou en/of Gemeentebelangen?

Dat is wat ik wil veranderen, denk vooruit en praat met je inwoners en ondernemers. Pas dan kun je een gedegen beleid maken en het zo ten uitvoer brengen dat iedereen hier profijt van heeft.  Doe wat je zegt, kom je afspraken na en doe geen valse beloften die je achteraf niet waar kunt maken als gemeente.

Wilt u ‘spijkers met Koppers’ slaan? Kies dan lokaal, kies Koppers!

GBPN voor u en met u!