Alleen Gemeentebelangen tegen invoegen appartementen plan Gildehof Nootdorp

Geen appartementen te zien!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 april jl. bleek Gemeentebelangen de enige partij te zijn die bezwaar had tegen het ontwerpbestemmingsplan, omdat het ontwerp wezenlijk afwijkt van het voorontwerp. Het is niet gebruikelijk dat zulke grote wijzigingen in een lopende procedure worden ingebracht, zeker niet zonder de omwonenden in een vroeg stadium te betrekken, zoals nu is gebeurd.

Er is zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van plangebied Gildehof een perceel toegevoegd. Aan de zuidzijde betekent dit dat de eengezinswoningen opschuiven, waardoor het geplande kleinschalige appartementengebouw direct ten noorden van de watergang komt te liggen, waardoor de huidige bomenrij zal moeten worden gekapt. Aan de noordzijde wordt een perceel toegevoegd op de hoek Oosteinde/ Burgemeester Winkellaan, om een tiental appartementen te realiseren. Daar staat nu een vrijstaande woning.

Volgens de omwonenden past dit appartementencomplex niet in de bestaande identiteit en structuur van het dorp. Zij stellen voor op dit perceel twee onder één kap woningen te realiseren.

Fractievoorzitter Ina Mantjes: “Niet alleen de bewoners maar ook de raad is pas kort geleden van deze wijzigingen in kennis gesteld, die overigens nog vrij vaag zijn. Wij zijn met de omwonenden van mening dat een dergelijk appartementencomplex op deze plek niet voor de hand ligt. Omdat wij in de raad geen medestanders hadden om deze tussentijdse wijzigingen uit het ontwerp te halen, wordt het plan met de wijzigingen ter inzage gelegd.

Omwonenden kunnen nu het beste gebruik gaan maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen!