Amendementen en motie op de raadsvergadering van 17 december 2020

De fractie van Gemeentebelangen dient op donderdag 17 december 2020 de volgende amendementen en moties in op de besluitvormende raadsvergadering, artikelen die moeten worden toegevoegd aan de APV:
-Een amendement over winkelwagentjes die na gebruik niet worden teruggebracht. Wij stellen een artikel voor om dit strafbaar te stellen omdat rondzwervende winkelwagentjes een schadepost zijn voor de winkelier en vandalisme in de hand werken.
-Een amendement om dieren die geluidshinder veroorzaken voor de omgeving. Het gaat hier voornamelijk om blaffende honden die alleen gelaten worden in de woning en/ of in de tuin.
-Een amendement om parkeren in het openbaar groen en de zogenaamde wadi’s te verbieden. Dit kan niet worden gehandhaafd. Parkeren in de wadi’s kan de drainage negatief beïnvloeden.
-Een motie om cameratoezicht in de winkelcentra in Nootdorp en Pijnacker in te voeren. Dit is al in de APV geregeld maar er moet een extra verordening komen om dit in te voeren. Wij dienen dit voorstel in. De politie kan zo beter de verdachten opsporen.