Bartjan Kerklaan neemt afscheid als raadslid van Gemeentebelangen

Bartjan Kerklaan heeft, na overleg met zijn familie en zijn fractie, de voorzitter van de raad van Pijnacker-Nootdorp geïnformeerd dat hij om gezondheidsredenen stopt als raadslid van Gemeentebelangen.

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 werd namens Bartjan, door de voorzitter van de raad, een nadere toelichting ter afscheid uitgesproken. De burgemeester wijdde ook nog enkele persoonlijke woorden aan het afscheid van Bartjan en richtte zich hierbij rechtstreeks tot hem aangezien hij thuis de vergadering via de livestream volgde. Bartjan had graag zelf bij zijn laatste raadsvergadering willen zijn, maar zijn gezondheid liet dat helaas niet toe.

Bartjan Kerklaan werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart  2018, net als in 2014, met voorkeursstemmen in de raad gekozen, hoewel hij dit jaar op zijn verzoek op een onverkiesbare plaats stond. De inwoners besloten anders. Bartjan heeft toen toch zijn zetel aanvaard om het vertrouwen van zijn kiezers niet te beschamen. Dat is tekenend voor zijn instelling en siert hem als betrokken inwoner van onze gemeente. Helaas is zijn gezondheid inmiddels dusdanig dat het voor hem niet langer mogelijk is zijn raadswerkzaamheden te vervullen.

De fractie van Gemeentebelangen dankt Bartjan Kerklaan voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren, zijn vriendschap en zijn enorme collegialiteit en betrokkenheid. We zullen Bartjan node missen! We wensen Bartjan, zijn vrouw Jose en de overige familieleden de komende tijd veel sterkte toe.

Voor de door de voorzitter van de raad uitgesproken toelichting van Bartjan en de persoonlijke woorden, zie vanaf minuut 11:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470472/Raad%20Besluitvorming%2031-05-2018