Begroting servicebureau

Gemeentebelangen heeft samen met D66 en Eerlijk Alternatief vragen gesteld over de begroting van het Servicebureau Haaglanden. Onder andere ging dit over de functieschaal van de directeur van schaal 14 naar schaal 15. Volgens het College gaat het hier om een marktconforme salariëring maar ook het werken in een complexe omgeving met tien gemeenten, rechtvaardigt een dergelijke schaal.