Bernard Minderhoud: Gemeentebelangen volgende week in de oppositie?


Of de politieke bom die Bernard Minderhoud namens Gemeentebelangen donderdagavond in de gemeenteraad deponeerde daadwerkelijk tot ontploffen komt, dat zal pas volgende week duidelijk worden. “We zijn er nog niet uit: we gaan het er in de fractie uitgebreid over hebben”, zegt de fractievoorzitter, een dag na zijn mededeling dat Gemeentebelangen overweegt om zijn steun aan het raadsbrede hoofdlijnenakkoord op te zeggen. Wat hem zelf betreft is de conclusie al wel duidelijk: hij heeft er geen zin meer in.

Er is al lang sprake van een sluimerend ongenoegen, zo valt uit de uitleg van Minderhoud op te maken. De druppel die de emmer deed overlopen was een opmerking van VVD-wethouder Ilona Jense woensdagavond. Als de gemeenteraad deze maand niet akkoord gaat met het ontwerp van de Omgevingsvisie, dan kan dat beleidsstuk door de gemeenteraad in de huidige zittingsperiode niet meer kan worden vastgesteld. Dan zouden ook allerlei andere plannen, onder andere over de toekomstige woningbouw, tot stilstand komen, aldus de wethouder.

“Het zijn belangrijke onderwerpen, maar als het er op deze manier doorgepompt moeten worden zónder dat we er als raad goed over kunnen praten, dan kan ik daar geen verantwoordelijkheid voor nemen”, zegt Minderhoud. “Met de Omgevingsvisie leggen we het fundament voor hoe Pijnacker-Nootdorp zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen. Het is niet in het belang van de inwoners dat dat er doorgejast wordt. En dat belang van de inwoners, dat gaat bij ons voor.”

Uitstel
Gemeentebelangen had in de afgelopen weken al vaker geprobeerd om meer tijd te krijgen voor de behandeling van het beleidsstuk. De landelijke Omgevingswet is met een jaar uitgesteld en dus zou er volgens de fractie geen dringende reden zijn om de lokale Visie nu toch per se vast te stellen. Het college van B & W denkt daar anders over. Er is al zoveel voorbereiding aan vooraf gegaan en er zijn ook zoveel inspanningen gedaan om ondanks corona de inwoners bij de toekomstvisie te betrekken, dat vastgehouden moet worden aan het tijdschema. Het concept van het plan moet nog voor de zomer ter inzage liggen zodat inwoners er hun zegje over kunnen doen, dan kan de definitieve Visie nog dit jaar worden vastgesteld. De uitwerkingsplannen die daar nog op moeten volgen, ook op het gebied van de energietransitie, hebben immers ook nog tijd nodig, had wethouder Jense betoogd.

Veel op de agenda en dus een stevige druk op de gemeenteraad, maar is die Omgevingsvisie het waard om de raadsbrede samenwerking van het Hoofdlijnenakkoord dan maar op te zeggen, driekwart jaar voor het einde van de raadsperiode?

Minderhoud: “De Omgevingsvisie en de plannen rond de energietransitie zijn de twee onderwerpen die de meeste impact hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor élke partij zou het belangrijk moeten zijn om goed na te gaan: wat vinden onze inwoners ervan? Als je ziet hoe weinig mensen de enquête rond de energietransitie hebben ingevuld: dat is maar een handjevol. En als je hoort hoeveel weerstand er is in Klapwijk, de wijk die als eerste van het gas af moet… Ik heb maar twee reacties gehoord van mensen die positief waren, de rest van de bewoners vindt het gekkigheid.”

Geen noodzaak
Gemeentebelangen heeft pogingen gedaan om er in de raad en met het college uit te komen, zegt Minderhoud. Achter de schermen hoort hij van andere raadsleden wel signalen dat ze het met hem eens zijn, maar toch is het niet gelukt om het probleem op te lossen. “Ik heb gevraagd om dat presidium bijeen te roepen, maar de meerderheid vindt er geen noodzaak toe. Normaal gesproken ga je samen kijken of je er onderling uit kunt komen, maar daar is dus geen sprake van.”

De overweging van een van de fracties om de handtekening onder het hoofdlijnenakkoord weg te halen zou toch wel aanleiding moeten zijn voor onderling overleg of voor een handreiking?

Minderhoud: “Ik verwacht er niks van. Dat er geen steun was om de kwestie in het presidium te bespreken zegt genoeg; dat vragen we toch niet voor niets? Nou, dan moeten ze ook niet raar opkijken dat wij gaan nadenken of we nog wel achter het hoofdlijnenakkoord kunnen staan.”

Donderdagavond is er in de beeld- en oordeelvormende vergadering van gemeenteraad alsnog gesproken over de ontwerp-Omgevingsvisie. Het stuk zal zoals het er naar uitziet op 27 mei door de raad worden vastgesteld, precies zoals het college graag wil. Daarna krijgen inwoners alsnog de gelegenheid om in te spreken. Minderhoud: “Maar ik loop lang genoeg mee om te weten hoe dat werkt. Als je kijkt hoe vaak een bestemmingsplan wordt aangepast vanwege van een zienswijze die door een inwoner is ingediend: dat gebeurt vrijwel nooit. Dat wordt dan weggewuifd met het argument dat de raad de kaders al heeft vastgelegd en daar kan dan niet meer van worden afgeweken. Dan is het dus een kwestie van: wij hebben besloten wat goed voor u is. Voor ons werkt dat zo niet.”

Gemeentebelangen dus in de resterende tijd van deze raadsperiode in de oppositie?

Minderhoud: “Volgende week donderdag zul je het weten.”