BOA’s In de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet bewapend.

Naar aanleiding van vragen van de fractie van Gemeentebelangen aan het college van B&W over [...]

Gemeentebelangen stemde als enige partij tegen begroting Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 10 november 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen [...]

Gemeentebelangen stelt vragen over coronamaatregelen in de sport

De fractie van Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de nieuwe maatregelen die door het kabinet [...]

Gemeentebelangen stelt vragen over taak raad tijdens corona

In de Tweede kamer is op 13 oktober 2020 een amendement aangenomen van het CDA [...]

Gemeentebelangen oneens met digitaal vergaderen gemeenteraad

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is het oneens met het besluit [...]

Gemeentebelangen: leg het werk stil

De fractie van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp (GBPN) vindt dat de reconstructie van de Delftsestraatweg moet worden [...]

Interview Kees Jongh in Nootdorp NU

In het septembernummer 2020 van Nootdorp NU is een interview opgenomen met ons fractielid Kees [...]

Monitor Integriteit en Veiligheid

In juli 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college over de [...]

Vragen aan het College over monitor integriteit en veiligheid van BZK

De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het College van B&W in Pijnacker-Nootdorp of [...]

Vragen over herdenking 15 augustus

De fractie van Gemeentebelangen heeft op 29 juni 2020 aan het College van B&W in [...]