Cultuurnota en GB initiatief fiets-app

De fractie van Gemeentebelangen heeft tijdens de behandeling van de cultuurnota het College gevraagd om een app voor een culturele fietsroute te ontwikkelen. Gemeentebelangen denkt dat via een fietsapp de mooie plekjes binnen de gemeente beter belicht kunnen worden. Fractielid Bianca van Petegem: ”De bedoeling is een app te ontwikkelen die de monumenten via een fietsroute met elkaar verbindt. Via de app kunnen fietsers dan informatie lezen over het monument of eventueel een kunstwerk. Op die manier kunnen bezoekers van onze gemeente of onze eigen inwoners elke dag iets lezen over deze historische plekken binnen de gemeente. Onze monumenten zullen daardoor meer gaan leven en mensen zijn tegelijkertijd in beweging.” Het college was positief over het idee van Gemeentebelangen om een fiets- of wandelapp te ontwikkelen om onze monumenten via een fietsroute met elkaar te verbinden. Op deze wijze kunnen we onze monumenten en kunstwerken op een permanente manier promoten en niet alleen op de Open Monumentendag. De cultuurnota is aangenomen.