Eerste raadsvergadering: Hoorzitting Gildehof en presentatie Rabobanklocatie

Op donderdagavond 6 september was de eerste (ingelaste) raadsvergadering na het reces. Er waren slechts twee agendapunten, hoorzitting Gildehof en presentatie ontwikkeling Rabobanklocatie Pijnacker, waarvan een deel vertrouwelijk

Gildehof

Het hoofdthema van de inspraak inzake Gildehof gold met name de afwijking van het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Er is zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het plangebied Gildehof een perceel toegevoegd. Aan de zuidzijde betekent dit dat de eengezinswoningen opschuiven, waardoor het geplande kleinschalige appartementengebouw direct ten noorden van de watergang komt te liggen, waardoor de huidige bomenrij zal moeten worden gekapt. Aan de noordzijde wordt een perceel toegevoegd op de hoek Oosteinde/Burg. Winkellaan, om een tiental appartementen te realiseren, waar nu nog een vrijstaande woning staat.

Voor de audiovisuele weergave van de drie insprekers volg de link en klik vervolgens op agendapunt 4a. Hoorzitting Gildehof:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/547096/Raad%20Beeldvorming%2006-09-2018

Reeds in de vergadering van april van dit jaar heeft Gemeentebelangen aangevoerd dat het ongebruikelijk is dat zulke grote wijzigingen in een lopende procedure worden ingebracht, zeker zonder de omwonenden in een vroeg stadium te betrekken, zoals hier is gebeurd. Met uitzondering van Gemeentebelangen stemden alle partijen voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Zie de vergadering van april  via onderstaande link en klik vervolgens op agendapunt 4d Ontwerpbestemmingsplan Gildehof

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/492705/Raad%20Besluitvorming%2019-04-2018

In oktober 2018 komt het ontwerpbestemmingsplan Gildehof opnieuw op de raadsagenda. Wordt vervolgd..

Rabobanklocatie

Wethouder Jensen ging terug in de tijd tot 1995 en gaf een kort overzicht tot 2018. Deels is daarover vertrouwelijk doorgesproken. Rabobanklocatie maakt onderdeel uit van bestemmingsplan Pijnacker-Centrum. Staat op de raadsagenda voor aanstaande donderdag. Zie voor de stukken agendapunt 5d:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470444/Raad%20Beeldvorming%2013-09-2018

Hier is het laatste woord nog niet over gezegd!