Energietransitie

Bernard Minderhoud gaf in de raad aan dat wij voorstander zijn van een warmterotonde. Hij drong aan op overleg met plaatselijke stakeholders. Tevens gaf hij aan dat Gemeentebelangen voorstander was van een netwerk in eigen beheer van de gemeente, aan te leggen met de Enecogelden..Nadat de wethouder had toegezegd dat deze twee belangrijke onderwerpen zouden worden meegenomen in het verdere traject ging Gemeentebelangen akkoord met dit raadsvoorstel, dat unaniem werd aangenomen. Wordt vervolgd!