Fractie

Fractie

Ina Mantjes-SchubartFractievoorzitter

Portefeuille

Bestuurszaken

Ruimtelijke ordening

Financiën

Ouderenbeleid

Lees meer over Ina
Met veel plezier stel ik mij aan u voor: Ina Mantjes, 61 jaar, gehuwd en moeder van twee volwassen dochters en oma van twee kleinkinderen. Mijn man en ik wonen met veel plezier in Pijnacker.

Ik ben in verschillende functies bij de (rijks)overheid werkzaam geweest, hetgeen aansluit bij mijn bestuurlijk-juridische opleiding. Na enkele aanvullende opleidingen heb ik tevens vijf jaar veldwerk verricht bij een uitvoerende overheidsdienst. Ook dat waren leuke en leerzame jaren! Na een periode van een jaar als kwartiermaker, leid ik sinds 2003 een dynamische afdeling met professionele collega’s.

De geboorte van mijn eerste kleinkind heeft me des te meer doen beseffen dat politiek heel belangrijk is om ook een nieuwe generatie op te kunnen laten opgroeien in een democratisch Nederland, waarbij ook de lokale overheid een rol van belang speelt!
Ik vind het een eer om tijdens deze raadsperiode raadslid en fractievoorzitter te mogen zijn van Gemeentebelangen, mede omdat onze partij met zeven zetels de grootste lokale partij in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is en bovendien een wethouder heeft mogen leveren!
Gemeentebelangen draagt bij aan het bestuur van de gemeente op basis van het verkiezingsprogramma en het hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’.
Als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp heb ik me tot doel gesteld om de belangen van de inwoners van onze gemeente op adequate wijze in de Gemeenteraad te vertegenwoordigen, zonder ieders eigen verantwoordelijkheid hierbij uit het oog te verliezen.

Ons volledige team zet zich in om samen met u aan de toekomst van een veilig, mobiel en groen Pijnacker-Nootdorp te bouwen!

  • i.mantjes@gbpn.nl 
Richard van OevelenVice-fractievoorzitter

Portefeuille

Bestuurszaken

Ruimtelijke ordening

Mobiliteit

Jeugd en jongeren

Lees meer over Richard
Graag stel ik mij hierbij aan u voor: mijn naam is Richard van Oevelen, geboren en getogen in Pijnacker en sinds een paar jaar woonachtig in Nootdorp.

Vorig jaar heb ik de twee bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht afgerond. Thans ben ik docent en onderzoeksmedewerker van de Universiteit Leiden. Tevens ben ik juridisch medewerker bij Ploum Lodder Princen.

Van jongs af aan heeft politiek mijn bijzondere interesse en naast mijn lidmaatschap bij de JOVD ben ik sinds de zomer van 2012 lid van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. Vooral de combinatie van een liberale visie, de betrokkenheid en oog voor wat de inwoners binnen de gemeente belangrijk vinden, gaf voor mij de doorslag voor deze partij te kiezen. Sinds januari 2012 ben ik eerst aan de fractie verbonden geweest als fractiemedewerker en sinds de verkiezingen van maart 2014 ben ik gekozen als raadslid. Door mezelf tijdens de studie al te hebben verdiept in het gemeenterecht en op dit gebied al verschillende cursussen te hebben gegeven, heb ik een goede basis gelegd voor mijn uitdagende functie in de gemeenteraad. Ik zal uw lokale belangen goed behartigen nu ik daarvoor van u de kans heb gekregen!
  • r.vanoevelen@gbpn.nl 
Bianca van PetegemGemeenteraadslid

Portefeuille

Economie en participatie

Financiën

Glastuinbouw en duurzaamheid

Sport

Lees meer over Bianca
Optimistisch, doelgericht en creatief. Een echte teamspeler, sterk in het formuleren van een visie, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Deze talenten zet ik met passie en plezier in voor ons dorp. Ik ben woonachtig in de kern Pijnacker en al 12 jaar politiek actief, eerst voor LPN en sinds september 2016 voor Gemeentebelangen. Voordeel van een lokale partij is dat deze geen binding heeft met landelijke partijen en dus zelf standpunten kan bepalen. Dat vind ik belangrijk omdat ik dan direct onderwerpen, waarover mensen mij aanspreken, bespreekbaar kan maken. U kunt mij aanspreken over alles en u krijgt altijd antwoord. Als gemeenteraadslid is het mijn missie om met zo weinig mogelijk geld toch zaken voor elkaar te krijgen die voor onze inwoners en bedrijven van belang zijn. Mensen stimuleren zelfredzaam te zijn, het liefst zonder hulp van de overheid. Daar sta ik voor!
  • b.vanpetegem@gbpn.nl 
Bartjan KerklaanGemeenteraadslid

Portefeuille

Economie en participatie

Glastuinbouw en duurzaamheid

Onderwijs

Jeugd en jongeren

Lees meer over Bartjan
Hier is binnenkort meer te lezen over Bartjan.
  • b.kerklaan@gbpn.nl 
John Thuring Gemeenteraadslid

Portefeuille

Bedrijfsvoering

Sport

Natuur en milieu

Welzijn, sociale zaken en zorg

Lees meer over John

Bij deze stel ik me aan u voor. Mijn naam is John Thuring en ik ben 67 jaar. Sinds jaren gelukkig getrouwd met Inge, en samen hebben we een zoon van 27 jaar, genaamd Alex.

Ik woon tot het einde van deze raadsperiode in Pijnacker, nadat ik ruim 12 jaar in Nootdorp heb gewoond.
Na de middelbare school, heb ik de vroegere fotovakschool doorlopen, een HBO opleiding. Daarna ben ik als fotojournalist aan de slag gegaan en heb ik gewerkt voor de rijksoverheid, het bedrijfsleven en zelfs voor het Koninklijk Huis. Als parlementair fotograaf heb ik in de Tweede Kamer menig politicus voor mijn lens gehad.

De laatste jaren kreeg ik steeds meer interesse in de plaatselijke politiek. Nadat ik wat had rondgekeken kwam ik terecht bij GBPN en ik voelde me daar meteen thuis. Gemeentebelangen staat als de grootste lokale partij midden in de samenleving van onze gemeente. Het is een club gemotiveerde mensen, die staan voor hun zaak. Ik wilde mij graag dienstbaar maken voor de doelen van de fractie.

Na aanvankelijk als lid van buiten de raad aan de slag te zijn gegaan, ben ik op 25 september door de Burgemeester geïnstalleerd als raadslid. Het sociaal domein spreekt mij enorm aan. We leven momenteel in een participatie maatschappij, maar daar waar nodig moeten we er zijn voor degene die hulp behoeven. Ik ben er trots op dat ik u als raadslid mag vertegenwoordigen en ik zal mijn uiterste best doen dat vertrouwen waar te maken!
Aan mijn hobby’s, kanoën, jeu de boules, schaken en wandelen, zal ik in ieder geval de komen vier jaar wat minder toekomen, maar dat heb ik er graag voor over.

  •  j.thuring@gbpn.nl 
Vivian NoordzijGemeenteraadslid

Portefeuille

Financiën

Natuur en milieu

Onderwijs

Welzijn, sociale zaken en zorg

Lees meer over Vivian

Hier is binnenkort meer te lezen over Vivian.

  • v.noordzij@gbpn.nl
Kees JonghGemeenteraadslid

Portefeuille

Veiligheid

Bedrijfsvoering

Lees meer over Kees

Even voorstellen,
Kees Jongh, 64 jaar oud (1953) en ik woon met mijn echtgenote sinds 2009 met veel plezier in Nootdorp.
Mijn carrière ben ik begonnen bij de (rijks) politie en ik heb daar diverse functies bekleed op het gebied van recherche, criminaliteitspreventie en communicatie. Na een korte periode bij de Rijksvoorlichtingsdienst ben ik hoofd communicatie geweest bij Brandweer Amsterdam en heb daarna een aantal jaren gewerkt als senior beleidsmedewerker bij de directies politie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.
Begin 2013 werd ik gevraagd om terug te keren bij de politie en daar werk ik nu nog steeds, in een beleidsfunctie.
Ik heb altijd al belangstelling gehad voor politiek en zit met veel plezier in de fractie van Gemeentebelangen, met onder andere de portefeuille veiligheid. Gemeentebelangen is een lokale partij met een liberale grondslag en daar voel ik mij thuis.

  • k.jongh@gbpn.nl
Carla BokLid van buiten de raad

Portefeuille

Ruimtelijke ordening

Wonen

Lees meer over Carla

Mijn naam is Carla Bok-Buitendijk en ik ben 56 jaar. Weliswaar ben ik in Delft geboren, maar ik woon sinds mijn 18e, dus al 38 jaar, in Pijnacker.

Ik ben getrouwd met Henk en ik heb een zoon en een dochter uit een eerder huwelijk. Mijn zoon Frank is inmiddels mede-eigenaar van het bouwbedrijf van zijn vader en mijn dochter Sonja is inmiddels afgestudeerd. Ik ben heel trots op mijn kinderen!

In een ver verleden (1980-1988) heb ik bij de toenmalige gemeente Pijnacker gewerkt als ambtenaar bij de afdeling sociale zaken. Dat was een leuke tijd waar ik goede herinneringen aan heb.

Sinds 2007 werk ik met veel plezier bij slijterij “De Helm”. Het is leuk afwisselend werk en altijd in contact met inwoners van onze gemeente!

Sinds de verkiezingen van maart 2014 was ik tot voor kort lid van buiten de raad voor de LPN. Het raadswerk bevalt mij goed en krijg ik ook steeds meer inzicht in de lokale politiek.

Sinds 2 jaar maak ik deel uit van Gemeentebelangen en ik vind het fijn werken met een grote fractie. We kunnen het werk goed verdelen en in de fractie hebben we interessante en leuke discussies. Het geeft extra verdieping. Ik voer nu namens Gemeentebelangen het woord tijdens de beeld- en oordeelvormende vergaderingen. Met name bestemmingsplannen hebben mijn interesse, maar ook met alles wat de ondernemers en de winkeliers aangaat.

Tevens probeer ik zoveel mogelijk in contact te zijn met onze inwoners, omdat ik het heel belangrijk vind om te weten wat er speelt in onze gemeente, waar we ten slotte met elkaar ons leven leiden. Dan is het leuk om soms het verschil te kunnen maken!

  • c.bok@gbpn.nl
Judith JunggeburtFractiemedewerker

Redactie

Nieuwsbrief

Facebookpagina

Lees meer over Judith
Bij dezen kunt u ook kort kennismaken met mij, Judith Junggeburt. Ik ben 25 jaar geleden geboren in Pijnacker, waar ik ben opgegroeid en naar school ben gegaan. Om te studeren heb ik moeten uitwijken naar Universiteit Leiden, waar ik de bachelors Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht heb afgerond, alsook mijn master Notarieel Recht. Sinds kort ben ik werkzaam als kandidaat-notaris en woon ik in Rijswijk. Dit betekent echter niet dat ik mij niet meer verbonden voel met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het blijft immers de plaats waar ik vandaan kom en waar nog familie en vrienden van mij wonen. Daarnaast ben ik meerdere malen per week in Pijnacker te vinden voor mijn hobby ballet. Via gemeenteraadslid Richard van Oevelen maakte ik tijdens mijn studie kennis met Gemeentebelangen. De visie van Gemeentebelangen spreekt mij aan en in de fractie heerst, niet onbelangrijk, een prettige sfeer. Als fractiemedewerker vind ik het leuk om het reilen en zeilen binnen de gemeentelijke politiek mee te maken. Hoewel er altijd ruimte is om inhoudelijk mee te denken, richt ik mij met name op de communicatie van de fractie naar buiten toe door middel van bijvoorbeeld social media en een nieuwsbrief. Hiermee hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van wat er bij de fractie en de gemeenteraad gebeurt.
  • j.junggeburt@gbpn.nl
Jan van OverdamFractiemedewerker
Lees meer over Jan

Hier is binnenkort meer te lezen over Jan.

  • j.vanoverdam@gbpn.nl