Fractievoorzitter Ina Mantjes bij Provinciale Staten over windturbines in De Balij

VC6W0260Fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen spreekt woensdagochtend 29 juni 2016 namens haar eigen fractie en de fractie van Leefbaar Pijnacker-Nootdorp in bij de vergadering van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Op de agenda staat het onderzoek naar het plaatsen van windturbines in De Balij, het natuurgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Hieronder treft u de voordracht van onze fractievoorzitter aan.

Geachte Voorzitter, leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en overige aanwezigen,

Mijn naam is Ina Mantjes. Ik ben fractievoorzitter van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp en ik spreek met volle overtuiging in namens mijn fractie en de fractie van Leefbaar Pijnacker-Nootdorp.

Voor ons veelzeggend in dit verband is het artikel van Adriaan Geuze, hoogleraar landschapsarchitectuur, die afgelopen vrijdag leden van PS heeft toegesproken tijdens een lunchlezing. Onze regio heeft veel kennisintensieve bedrijven. Wij delen het standpunt met Geuze dat hoger opgeleide creatieve- en ondernemende kenniswerkers er steeds vaker voor kiezen om te gaan wonen in een groene omgeving, zoals Utrecht en Brabant, omdat het landschap in de randstad langzaam maar zeker wordt aangetast. Deze braindrain heeft negatieve economische gevolgen. Net als de hoogleraar zijn we er van overtuigd dat Nederland, en zeker de Randstad, te vol en te klein is voor windmolens, en dat plaatsing van windmolens een grijs gebied is van ‘lobby, wildwest en subsidie’.

Als volksvertegenwoordiger vind ik dat je dit beeld moet bijstellen en niet moet voeden. Gaan we maatschappelijke ondernemingen als SBB nu de kans geven democratisch genomen besluiten naar de prullenbak te verwijzen? Hoe kan het dat SBB, nota bene beheerder van de Balij, zonder overleg met de gemeente Pijnacker-Nootdorp de Balij als locatie aanbiedt voor de plaatsing van windturbines? Wat zegt het over Gedeputeerde Staten die deze suggestie vervolgens zonder nadere vragen overneemt?

De raad van Pijnacker-Nootdorp heeft na rijp beraad op goede gronden democratisch besloten dat windturbines niet in onze gemeente kunnen worden ingepast. Er zijn meerdere goede mogelijkheden om te gaan voldoen aan de energiedoelen, zonder dat de leefbaarheid geweld behoeft te worden aangedaan.

De kwaliteit van landschap en leefomgeving, zoals de Balij, die met veel zorg, moeite en investeringen is gerealiseerd, is te belangrijk om op te offeren aan windturbines. De Balij heeft bovendien een natuur- en recreatieve functie die veel verder reikt dan het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp. Dat blijkt niet alleen uit het standpunt van de gemeentebesturen van Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer en hun inwoners, maar dat heeft de Provincie zelf ook steeds beweerd.

Het is dan ook totaal niet aan de orde om Pijnacker-Nootdorp te vragen om een alternatieve locatie. De democratische besluitvorming heeft dit immers al uitgesloten. Daar zou het ondoordachte voorstel van SBB niets aan mogen veranderen. Beloon deze handelswijze van SBB niet en geef de inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer weer vertrouwen in het provinciale bestuur van Zuid-Holland.
Het landschap in onze regio Den Haag-Rotterdam mag niet verder worden aangetast door windmolens. Het groen en de vrije horizon moeten gekoesterd worden.

Laat in onze regio de groene landschappen behouden blijven, dus ook de cultuurhistorische bosparel De Balij. Haal de Balij uit de procedure. Het had immers nooit als locatie aangemerkt mogen worden.