GBPN roept inwoners op de brede presentatie over energietransitie in de raad van 15 april te volgen

Klapwijk van het gas

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp roept haar inwoners op om de presentatie in de gemeenteraad over de energiemix/ energietransitieplan op donderdag 15 april 2021 vanaf 20.00 uur digitaal te volgen via de gemeentelijke site www.pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl De uitzending kan ook op een later tijdstip worden bekeken.

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is er veel kritiek op de plannen om Klapwijk volledig van het gas af te krijgen. Deze vergadering op 15 april moet voor verduidelijking zorgen. Echter wordt er door de gemeente weinig tot geen reuring gegeven aan deze zeer belangrijke vergadering. Het is dan ook daarom dat wij de inwoners van Pijnacker-Nootdorp – het gaat ons namelijk allemaal raken – op deze vergadering wijzen. Als het door de raad gaat, zijn we het punt van ‘no return’ gepasseerd.

“Dan hebben mensen die er belang bij hebben en het daarna dus pas officieel horen, er niks meer over te zeggen. Het is zo krom als wat.”

— Fractievoorzitter GBPN Bernard Minderhoud

De vergadering is openbaar en voor het publiek te volgen. De fractie van Gemeentebelangen is zeer geïnteresseerd in de mening van haar inwoners
over dit onderwerp en de eventuele gevolgen hiervan. De gevolgen kunnen zijn dat woningen “van het gas af moeten” hetgeen hoge kosten voor
de bewoners met zich kunnen meebrengen. Gemeentebelangen wil zoveel mogelijk reacties verzamelen om zich goed te kunnen voorbereiden op de besluitvormende raadsvergadering over deze onderwerpen.

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp wordt daarom verzocht te reageren op het e-mailadres van Gemeentebelangen op info@gbpn.nl. De mening van de inwoners wordt door Gemeentebelangen meegenomen in hun oordeel in
de raad.