Gebiedsvisie de Scheg

De vraag van het College was om de gebiedsvisie vast te stellen. Het ging hier onder andere om het faciliteren van de nieuwbouwontwikkeling tussen de Vlielandseweg en de Randstadrail. Fractielid Carla Bok vroeg zich af of 350 woningen niet wat teveel van het goede was, te meer daar er bij de woningen ook voldoende parkeerruimte moet zijn. De ontsluiting van de wijk is hier ook niet goed op afgestemd. Gemeentebelangen heeft als enige fractie tegen dit voorstel gestemd.