Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening

Tijdens de vorige raadsvergadering eindigde een amendement van het CDA om de starterslening te verhoging met een staking van de stemmen, 15 voor en 15 tegen. Tijdens deze raadsvergadering van 17 oktober 2019 moest er opnieuw over dit amendement worden gestemd en was de stemverhouding 14-14. Dat betekende volgens de reglementen dat het amendement was verworpen. Het voorstel over de starterslening werd aangenomen met alleen de stemmen van Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren tegen. Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente geen bank is en zich ook niet zo dient te gedragen.