Officiële naam: Gemeentebelangen 
Publieksnaam: 
Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp (GBPN)

KVK-nummer: 50162284 
RISN nummer:
 822774586

Postadres: Postbus 30, 2640 AA Pijnacker 
Bezoekadres:
 Populierenlaan 20, 2631 HW Nootdorp (secretariaat)

Statutaire doelstelling: De vereniging heeft ten doel de afstand tussen politiek en inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp tot een minimum te verkleinen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zie hier de bestuurssamenstelling van Gemeentebelangen. Aan bestuursleden wordt geen vergoeding uitgekeerd.

Bekijk hier het laatst opgemaakte en door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarverslag.

De jaarrekening, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten, wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt de jaarrekening en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013