Gemeentebelangen en LPN bundelen de krachten

De grootste lokale partij Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp (GBPN) en de oudste lokale partij LPN hebben besloten de krachten te bundelen. Beide lokale partijen hebben in het reces niet bepaald stil gezeten en maken nu aan het begin van het nieuwe politieke seizoen bekend, in aanloop naar de verkiezingen van 2018, intensief samen te gaan werken met als ultieme einddoel om als één lokale partij de verkiezingen in te gaan.

In een gesprek met beide fractievoorzitters vertelt Ina Mantjes van Gemeentebelangen: “Onze beide partijen merkten het afgelopen politiek jaar dat er tijdens de raadsvergaderingen veel overeenkomsten te vinden waren in onze standpunten. Dit gaf aanleiding om het gesprek eens met elkaar aan te gaan en zo nu en dan samen te vergaderen, om elkaar beter te leren kennen en vanuit een lokaal perspectief breder en gedetailleerder de agendapunten te bespreken.”
Bianca van Petegem van LPN vult daarop aan: “Klopt, het bleek al snel dat bijvoorbeeld op gebieden als ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer onze partijen er hetzelfde in staan. Daarnaast bleek tijdens de gezamenlijke vergaderingen dat de fractieleden ook nog eens goed met elkaar overweg kunnen. Tijdens die vergaderingen bleek al wel dat we als één team elkaar goed aan zouden kunnen vullen en samen sterker staan.

Tijdens het reces van de gemeenteraad hebben beide partijen nadere gesprekken met elkaar gevoerd en besloten de samenwerking aan te gaan. De beide fractievoorzitters vertellen: “Het is de bedoeling voortaan alleen gezamenlijk te vergaderen en de komende periode te bekijken waar de eventueel aanwezige verschillen liggen en hoe we die kunnen overbruggen. Zo willen we dan, als alles volgens plan verloopt, uiteindelijk als één partij de verkiezingen van 2018 ingaan.” Ina vult hierop nog aan: Twaalf partijen in de raad is nu erg veel, dat merk je ook tijdens de raadsvergaderingen. Door samen te gaan helpen we de versplintering tegen te gaan, staan we nog sterker en kunnen we nog meer bereiken voor onze inwoners. Die versterking kunnen we goed benutten, zeker nu Gemeentebelangen als eerste lokale partij een wethouder heeft mogen leveren voor het college!”.