Gemeentebelangen en LPN dienen 3 moties in bij behandeling Kadernota 2016

De fracties van Gemeentebelangen en LPN zullen vanavond, donderdagavond 30 juni 2016, tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 door de gemeenteraad 3 moties indienen. Bij de behandeling van de Kadernota 2016 vinden de zogenoemde algemene beschouwingen plaats, waarbij fracties aandacht kunnen vragen voor en geven aan de zaken die zij belangrijk vinden.

De eerste motie verzoekt het college zo spoedig mogelijk een bijeenkomst te organiseren om samen met lokale bouw- en aannemingsbedrijven, woningcorporaties en banken en andere betrokken maatschappelijke partners met elkaar de mogelijkheden te verkennen om bouwprojecten naar voren te halen en aan te geven welke steun van de gemeente(raad) hierbij wordt verwacht om de bouw van duurzame (sociale) huurwoningen te realiseren. Daarnaast wordt het college gevraagd te verkennen welke tussentijdse maatregelen er nodig zijn in de overgangsperiode totdat de duurzame sociale huurwoningen worden opgeleverd. De gemeente heeft in 2016 een wettelijke taakstelling om 150 statushouders te huisvesten, maar tegelijkertijd is er al een wachtlijst in onze gemeente voor sociale huurwoningen. De vraag en het aanbod de komende jaren alleen maar meer uit elkaar zal gaan lopen, mede door de crisis in de huursector.

De tweede motie gaat over het organiseren van een ondernemersbijeenkomst. De afgelopen jaren is de leegstand in Pijnacker-Nootdorp toegenomen en ondernemers merken de gevolgen van meer concurrentie in de omgeving en van veranderend koopgedrag van consumenten. Het levendig en vitaal krijgen en houden van de winkelcentra, maar ook de verschillende zogenoemde trekkingsgebieden, is eveneens een belang van de gemeente. Met deze motie willen wij dan ook de gemeenteraad oproepen om in samenwerking met het College in september of oktober 2016 een bijeenkomst te organiseren om samen met ondernemers en de betrokken maatschappelijke partners met elkaar van gedachten te wisselen over de voortzetting van de OFPN en wat het veld zelf van de gemeente(raad) nodig heeft om de winkelcentra en de verschillende trekkingsgebieden levendig en vitaal te krijgen en te houden.

De derde motie verzoekt het college om het project Waaks! in de gehele gemeente Pijnacker-Nootdorp op te starten c.q. verder vorm te geven. Dit project vormt een samenwerkingsverband tussen de hondenbezitters, de gemeente en de politie, waarbij het de bedoeling is dat deelnemende hondenbezitters wordt gevraagd alert te zijn en de politie te bellen wanneer hen iets opvalt. In steeds meer gemeenten wordt dit project uitgerold en is het een succes. De afgelopen maanden zijn in onze gemeente reeds vele Whatsapp buurtpreventiegroepen opgestart en in onze ogen past Waaks! hier goed bij en kan dit van aanvullende betekenis zijn, waarbij onder meer gedacht kan worden aan plekken waar geen buurtpreventiegroepen zijn gevormd. Een voorbeeld vormt het hondenbos bij de Dobbeplas in Nootdorp.

Vanavond begint de gemeenteraadsvergadering al om 19.00 uur. Natuurlijk kunt u deze bijwonen door plaats te nemen op de publieke tribune, maar het is ook mogelijk om thuis via de website van de gemeente mee te kijken.