Gemeentebelangen enige partij die inwoners steunt bij kritiek op het strooibeleid

Strooibeleid Pijnacker-Nootdorp

Tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2021 van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp bleek dat de fractie van Gemeentebelangen, ondanks de vele klachten van de inwoners, vrijwel alleen stond in zijn kritiek op het strooibeleid van de gemeente. De meeste fracties vonden dat het allemaal prima was verlopen. Op initiatief van de fractie van Gemeentebelangen was het strooibeleid van de gemeente op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.

De fractie van Gemeentebelangen had naar aanleiding van de 250 klachten die binnen waren gekomen bij Telstar-Online vragen gesteld aan het college over het strooi- en veegbeleid in de gemeente naar aanleiding van de hevige sneeuwval van 6 op 7 februari 2021. Op schriftelijke vragen had de fractie van Gemeentebelangen van het college bij monde van wethouder Ilona Jense te horen gekregen dat, samengevat,  alles volgens plan was verlopen en dat men zich had gehouden aan het vastgestelde strooibeleid.

“Tijdens afwijkende omstandigheden moeten er ook ook afwijkende maatregelen worden genomen.”

Kees Jongh, fractielid GBPN

Fractielid Kees Jongh gaf aan dat je tijdens afwijkende omstandigheden ook afwijkende maatregelen moet nemen. Een mening die is gebaseerd op zijn jarenlange ervaring bij politie en brandweer.

De overige fracties in de raad hadden geen kritiek op het strooibeleid, ondanks de vele klachten en ongevallen met zelfs botbreuken van inwoners. De discussie in de raad ging van VVD: ”Overdreven en kostbaar om extra maatregelen te nemen”, CDA:“ Mensen kunnen beter binnen blijven en dit is paniekvoetbal over een incident” tot PPN: “Jammer dat het zo weinig sneeuwt en de fietspaden waren  goed gestrooid” en als klap op de vuurpijl D66: “In Canada sneeuwt het veel meer en dit was niets”. Vervolgens ging de discussie in de richting van de aanschaf van extra materieel maar dat heeft Gemeentebelangen nooit gevraagd. 

Gemeentebelangen stelde verder aan de orde dat mogelijk de burgemeester in dergelijke gevallen de leiding zou moeten nemen, gezien haar ervaring op het gebied van calamiteiten maar dat werd door de wethouder van de hand gewezen omdat de veiligheid niet in het geding was. Een door Gemeentebelangen voorgestelde enquête onder de bewoners werd niet met enthousiasme ontvangen.