Gemeentebelangen kiest voor inwoners en stapt uit hoofdlijnenakkoord

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft vanavond, donderdag 27 mei 2021, besloten om uit het hoofdlijnenakkoord te stappen dat in 2018 bij de aanvang van deze raadsperiode tussen alle partijen in de raad is overeengekomen.
Gemeentebelangen is het volstrekt oneens met de huidige gang van zaken rond de energietransitie. De fractie vindt de plannen niet haalbaar, betaalbaar en eerlijk.
De inwoners van de gemeente zijn hier onvoldoende bij betrokken en worden op onvoorziene kosten gejaagd, kosten die in de duizenden euro’s kunnen lopen. Daarbij komt dat het college van burgemeester en wethouders op dit moment niet in staat is om aan te geven hoe hoog deze kosten zijn en wat de exacte bedragen zijn die een bewoner van een woning moeten gaan betalen.
In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat we als raad in verbinding staan met de samenleving en dat we dit doen door klantgericht en betrouwbaar te zijn. Doordat de informatie aan onze inwoners volstrekt onvoldoende is wordt volgens Gemeentebelangen hieraan niet voldaan. Van de aangekondigde concrete doelen en stappen en van een heldere en gedragen marsroute voor het behalen van de energietransitie is volgens deze lokale partij geen sprake.
De fractie van Gemeentebelangen is daarom, in het belang van onze inwoners, tot dit besluit gekomen en zal de ontwikkelingen rond de ernergietransitie uiterst kritisch blijven volgen.
De fractie van Gemeentebelangen hecht er waarde aan om aan te geven dat dit geenzins komt door een verstoorde relatie met raadsleden of collegeleden. Dit heeft voor ons een puur politieke afweging waarin wij denken het belang van de inwoners beter te kunnen dienen vanuit een andere rol dan medeondertekenaar van het hoofdlijnenakkoord.