Gemeentebelangen: leg het werk stil

De fractie van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp (GBPN) vindt dat de reconstructie van de Delftsestraatweg moet worden stilgelegd. Er moet eerst antwoord komen op de vraag waarom de weg 25 centimeter hoger wordt gemaakt aan de kant van de woningen.

Raadslid Ina Mantjes van GBPN is ter plekke gaan kijken en met de bewoners in gesprek gegaan. Ze wijst er op dat oudere mensen en kwekers straks alleen nog met grote moeite vanaf hun erf de weg op kunnen. De centrale vraag is: waarom moet de weg zo veel hoger worden en heeft dit te maken met het de afwatering naar de vaart?
Klopt het dat er twee tekeningen in omloop zijn en dat Delfland over een andere tekening beschikt? Ook vraagt GBPN: klopt het dat de wethouder ter plaatse is geweest en dat ze de verhoging kennelijk niet als een probleem zag. Gemeentebelangen vindt dat de gemeente met de aanwonenden en met Delfland in gesprek moet over een betere oplossing en dat in afwachting daarvan het werk moet worden stilgelegd.
Eind juli bleek dat het eerste deel van de Delftsestraatweg te smal was. Verschillende fracties hebben daarover vragen gesteld die pas werden beantwoord toen het college c.q. de wethouder al bezig was met het weer verbreden van de weg. De raad is daar dus niet bij betrokken. De weg was versmald van 6.50 meter naar 5.50 meter. Eigenlijk geeft de gemeente in de beantwoording nog niet toe dat het een fout was. Ze wilden door de versmalling het gebruik van de weg ontmoedigen en pas toen de busmaatschappij een andere route had gekozen, kwam de gemeente in actie. De weg is weer een stukje breder gemaakt: 5.80 meter.
Uit de beantwoording blijkt wel dat de verantwoording volledig bij de gemeente ligt en dat ook eventuele extra kosten voor rekening van de gemeente zijn. Vooralsnog hoopt de gemeente de klus te kunnen klaren binnen het totaalbudget van 1,4 miljoen euro. Verder schrijft het college dat bij de reconstructie van de Vlielandseweg de aanwonenden er meer bij betrokken zullen worden.
Bron: Telstar 23 september 2020.