Gemeentebelangen stelt vragen over strooi- en veegbeleid gemeente

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de vele klachten van bewoners over het strooi- en veegbeleid van de gemeente in deze periode.

Op de site van Telstar-online zijn veel klachten binnengekomen van bewoners dat de straten in hun omgeving niet worden geveegd en dat daar niet wordt gestrooid. Dit levert gevaarlijke en onwenselijke situaties op.
Gemeentebelangen vraagt op korte termijn extra maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.

Ook vraagt Gemeentebelangen om het huidige beleid op het gebied van gladheidsbestrijding aan te passen en meer straten te vegen en te strooien dan nu het geval is.