Gemeentebelangen stemde als enige partij tegen begroting Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 10 november 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen als enige politieke partij tegen deze begroting gestemd. Reden hiervan is dat Gemeentebelangen van mening is dat er door de gemeente wordt potverteerd en dat er met de opbrengsten van de Enecogelden, ruim 85 miljoen euro, niet zorgvuldig wordt omgegaan in het belang van onze inwoners.

De gemeente geeft nu meer geld uit dan er binnenkomt. Dit is niet nieuw. Wat wel nieuw is dat er voorgesteld is het tekort uit de zogenaamde Enecogelden te halen. De provincie heeft hier ook geen toestemming voor gegeven omdat onze spaarpot werd geledigd zonder het probleem op te lossen. Dat is niet de afspraak en het is ook geen structurele oplossing voor de problemen. Volgens fractievoorzitter Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen wordt er door het college een boekhoudkundige truc uitgevoerd. De truc is door een commissie beoordeeld en er is toestemming gegeven om een gedeelte, namelijk de boeterente, op te nemen als reserve. Dit gebeurt niet en er wordt meer gebruikt.

Bernard Minderhoud:
“De gemeente kreeg vroeger van Eneco dividenden over aandelen die ze bezaten. De aandelen Eneco zijn verkocht. De dividendstroom is daarmee weggevallen. Na de verkoop van de aandelen ontving de gemeente ongeveer 85 miljoen euro. Dat is geld van de gemeente en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
Wat er nu gebeurt is een bijzondere gebeurtenis. Aan de ene kant hebben we miljoenen op de bank en aan de andere kant geven we meer geld uit dan we binnen krijgen. Normaal gezien moet je dan gaan bezuinigen. En vaak gaat dat samen met lastenverhogingen voor de inwoners. Bezuinigen bij gemeentes en rijk gaan hand in hand met meer belasting heffen.
Dat is het eerlijke verhaal. Dus vindt Gemeentebelangen dat we dat moeten bespreken met elkaar. Sterker nog we hebben afgesproken met elkaar dat we als raad uitgebreid in debat zouden gaan wat we met de Eneco gelden zouden gaan doen. Maar tot die tijd zouden we ze parkeren op de bank. Om dan nu maar de makkelijkste weg te kiezen en de geldverbrander aan te zetten, gaat er wat ons betreft niet in. Dat is de reden dat wij als Gemeentebelangen tegen hebben gestemd. “