Gemeentebelangen twijfelt aan draagvlak duurzame plannen gemeente

70 voetbalvelden vol zonnepanelen, zijn mogelijk toekomstbeeld voor Pijnacker-Nootdorp
Zeventig voetbalvelden vol zonnepanelen. Dat is mogelijk het toekomstbeeld in Pijnacker-Nootdorp, staat in de energietransitieplannen die nu op tafel liggen. De raad beslist komende week of het ambitieuze klimaatplan de komende jaren wordt uitgevoerd.


Bron: AD Theresia Schouten 22-05-21, 12:01

Niet alleen moeten alle huizen voor 2050 van het gas af, de gemeente doet er nog een schepje bovenop: voor 2030 moet de landelijke doelstelling al zijn gehaald. Het levert raadsleden de afgelopen weken heel veel huiswerk op, want het gemeentebestuur wil de vergaande plannen al eind dit jaar uitrollen in de Pijnackerse Klapwijk.
Die wijk is de zogenaamde proeftuin van de energietransitie, omdat er pal naast door Wayland een geothermiebron wordt aangelegd. Het rijk heeft 7,5 miljoen euro uitgetrokken voor het plan van Pijnacker-Nootdorp. De ene helft daarvan wordt uitgegeven aan de verduurzaming van Klapwijk, de andere helft wordt gestoken in de energietransitie van de andere wijken die de dorpen rijk zijn. Het financiële plaatje is dan niet compleet. Ook inwoners zullen waarschijnlijk flink in de buidel moeten tasten om van het gas af te kunnen.
Glastuinbouw
Om beide dorpen te kunnen voorzien van genoeg stroom, is er meer nodig volgens de plannen. Daarin staat dat er uiteindelijk maximaal 70 voetbalvelden (50 hectare) aan zonne-energie in 2050 in de gemeente zullen komen. ‘Vanuit de verantwoordelijkheid die wij als gemeenten nemen binnen de energietransitie, lokaal en in de regio, achten wij het haalbaar om tot 2030 circa 15 hectare in de glastuinbouw vrij te spelen voor zonnevelden en tot 2050 maximaal 50 hectare’, staat in het energieplan.
Harald van Zielst van Trots op Pijnacker-Nootdorp heeft gemengde gevoelens bij de plannen voor zonne-industrie. ,,Zonnepanelen op de kassen, daar is niks mis mee. Ik weet dat er stukjes grond zijn waar ook wel wat zonneparken zouden kunnen komen”, vertelt hij.
Maar tegelijk heerst bij hem de angst dat de zonneparken door de ‘energiemaffia’ worden misbruikt om tuinders om de tuin te leiden. ,,Zolang particulieren zonneparken in eigen beheer en kleinschalig kunnen aanleggen en niet voor een langere periode hoeven te tekenen, zie ik er wel een oplossing voor de korte termijn in. Maar het moet niet zo zijn dat tuinders hun gebied moeten opgeven om de klimaatdoelen maar te halen.”
Lastig
Van Zielst vreest dat wanneer de tuinders de zonneparken niet in eigen beheer hebben, ze te maken zullen krijgen met regels die uitbreiding van het bedrijf in de weg zitten. ,,Als die ondernemers het een paar jaar lastig hebben, zo gaat het soms in de tuinbouw, dan helpt het hen ook om zonnecellen te plaatsen. Maar het moet niet zo zijn dat ze door de aanleg van zonneparken voor gemeenschappelijk belang opeens te horen krijgen dat ze niet meer kunnen groeien met hun bedrijf. Ik zit er de komende tijd bovenop”, verwijst hij naar de aankomende raadsvergadering.
De vrees dat ondernemers het onderspit zullen delven met de aanleg van zonneparken in het glastuinbouwgebied deelt VVD’er Peter van den Heuij niet. ,,We hebben 350 hectare aan glastuinbouw en kunnen kijken of dubbelbeslag mogelijk is. Het aanleggen van zonnevelden of aanbrengen van zonnepanelen hoeft niet gelijk ten koste te gaan van bedrijven”, denkt Van den Heuij.


Minder positief is raadslid Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. ,,Glastuinbouw maakt in dit plan plaats voor zonnecellen. Dit terwijl er een tekort is aan ruimte om te kunnen wonen en recreëren in de drukke omgeving waar wij wonen.”
Windmolens
Hij vindt dat de raad beter moet kijken naar wat huidige en toekomstige inwoners willen in de dorpen. ,,Iets zoals we nu ook hebben? Of een landschap vol reflecterende zonneweides, windmolens en overkapte parkeerplaatsen met zonnecellen? Of moeten we niet gewoon investeren in andere, minder ruimte vretende alternatieven?”
Volgens Minderhoud zijn inwoners nauwelijks door ambtenaren betrokken bij de verregaande duurzame plannen van de gemeente. ,,Gelet op de uitlatingen van veel inwoners, hebben we er ernstige twijfels bij of hier wel draagvlak voor is. Dat laten we tot nu toe als enige partij in de raad horen.”