Gemeentebelangen vraagt interpellatiedebat aan

Pijnacker- Nootdorp – Naar aanleiding van een publicatie in de lokale krant Telstar/ Eendracht van 2 maart 2022 heeft de fractie van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp met spoed een openbaar interpellatiedebat aangevraagd. “Gelet op het belang én de geloofwaardigheid in de gemeentelijke politiek hebben wij verzocht dit debat vóór 16 maart 2022 te houden”, zo laat de fractie weten.

Ruim 25 gedupeerden uit Pijnacker-Nootdorp zijn momenteel bezig met juridische stappen tegen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, omdat de bouw op woonkavels is gestagneerd door nieuwe regelgeving. Schadeclaims kunnen in de miljoenen gaan lopen. Volgens ingewijden heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen, maar konden ze de consequenties achteraf niet overzien. Het complete verhaal is hier te lezen. 

“Gemeentebelangen heeft vanaf 18 november 2021, bij monde van raadslid Ina Mantjes, al geprotesteerd tegen de procedure die is gevolgd met betrekking tot agendering van het voorbereidingsbesluit. Wij hebben destijds voorgesteld om de normale procedure te volgen zodat er een zorgvuldig traject zou worden bewandeld om een afgewogen oordeel te kunnen vormen. Helaas stonden wij hier alleen in en is het uiteindelijk toch met spoed in de beslotenheid behandeld op 25 november 2021”. zo meldt een woordvoerder van de partij. 

Het artikel in de Telstar/Eendracht is voor ons reden om onze eerdere en aanvullende vragen (ook) in de openbaarheid te stellen aan het college van B & W en in het bijzonder aan verantwoordelijke wethouder Ilona Jense. “Zonder er, vanwege de vertrouwelijkheid, inhoudelijk op in te kunnen gaan hebben wij de indruk dat er sprake is van onjuiste informatie”, aldus een woordvoerder tegenover Telstar Online.

“Wij hebben verzocht de geheimhouding op te heffen. Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp is voor een écht openbaar bestuur en is wars van achterkamers. De inwoners van onze gemeente hebben recht op openheid”, besluit men.