Gemeentebelangen wil aanpak problemen Boezem-West Pijnacker

 

De fractie van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp wil dat het College van Burgemeester en Wethouders actie onderneemt naar aanleiding van de problemen op het bedrijventerrein De Boezem in Pijnacker.

Naar aanleiding van een publicatie in de Telstar/ Eendracht over de problemen op de Boezem heeft Gemeentebelangen op 18 januari 2018 vragen gesteld aan het College van B&W.

In antwoord op deze vragen kreeg Gemeentebelangen op 27 februari 2018 antwoord van het College dat men zich niet herkende in het beeld dat uit het artikel naar voren komt.

Gemeentebelangen is het met deze antwoorden niet eens.

Uit gesprekken met bedrijveneigenaren op de Boezem is gebleken dat er wel degelijk misstanden zijn zoals in eerdergenoemd artikel is verwoord. Gemeentebelangen beschikt over voldoende informatie om de klachten serieus te nemen.

De fractie van Gemeentebelangen heeft er bij het College op aangedrongen om, na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, de verantwoordelijk wethouder opdracht te geven een multi-disciplinair onderzoek in te stellen en te komen met een plan van aanpak om de problemen aan te pakken.