Gemeentebelangen zeer teleurgesteld: geen enkele partij steunt spoeddebat

In de Telstar/ Eendracht van 2 maart stond het uitgebreide artikel waarin kavelkopers hun grieven uitten over de gang van zaken met betrekking tot een voorbereidingsbesluit. Naar aanleiding van dit artikel heeft de fractie van Gemeentebelangen nader onderzoek gedaan. Omdat er zaken bij de gemeente fout zouden kunnen zijn gegaan heeft de fractie GBPN een openbaar spoeddebat aangevraagd.

“Inwoners van onze gemeente zijn mogelijk zwaar gedupeerd, de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het gemeentebestuur staan eventueel op het spel én het zou de gemeente veel geld kunnen gaan kosten. Voldoende redenen om de nu verantwoordelijke wethouder Ilona Jense in het openbaar om opheldering te vragen. GBPN staat voor openheid en wilde de wethouder ook de kans bieden die openheid te geven. Bovendien wil onze fractie dat er snel een oplossing komt voor alle betrokkenen”, zo zegt raadslid Ina Mantjes.

“Inwoners van onze gemeente hebben recht op een écht openbaar bestuur dat de achterkamertjes voorgoed op slot doet” 

Ina: “De voorzitter van de Gemeenteraad heeft ons verzoek zeer voortvarend opgepakt, helaas zonder het gewenste resultaat. Het bleek dat er geen enkele partij was die ons in dit verzoek steunde. De door ons ingediende vragen worden nu schriftelijk beantwoord zonder dat er een debat over gevoerd kan worden.”

“Het is niet de échte openheid waar Gemeentebelangen Pijnacker- Nootdorp voor staat en waar zij ook de komende vier jaar hard voor zal gaan strijden. Inwoners van onze gemeente hebben recht op een écht openbaar bestuur dat de achterkamertjes voorgoed op slot doet.”