Het mag wel wat minder met regels..

Nick Kerklaan Oranjecomité Delfgauw & Gemeentebelangen

Onze gemeente kent een aantal grote evenementen die vele bezoekers aantrekken van zowel binnen als buiten de gemeente. Echter zijn het de kleine evenementen die de leefbaarheid en betrokkenheid vergroten doordat inwoners uit de straat, uit de wijk of uit de dorpskern hierdoor samen worden gebracht. Iets organiseren is niet altijd even makkelijk. Het roept frustratie en onbegrip op bij vrijwilligers en dat terwijl de gemeente dit juist moet stimuleren. Regels en voorwaarden moeten er altijd zijn, maar het mag ook wel wat minder.

Nick Kerklaan is nummer vier op de lijst van Gemeentebelangen en is sinds 2017 als vrijwilliger actief bij het Oranjecomité van Delfgauw. “Lokaal actief zijn, is iets dat ik van mijn vader heb meegekregen.”, aldus Kerklaan. Mocht hij de raad in gaan, dan wil hij zich onder meer inzetten voor het stimuleren om lokale initiatieven te organiseren die de leefbaarheid en betrokkenheid binnen de gemeente vergroten. Die betrokkenheid ziet hij ook terug in de twee weken ronds Koningsdag in Delfgauw. “Het is mooi om voor je mede inwoners activiteiten te mogen organiseren samen met andere betrokken vrijwilligers. Alleen het traject qua regelwerk voor vergunningen is vaak onlogisch, tegenstrijdig en een periode van onzekerheid. Wij boffen maar met onze voorzitter Ruud Righarts.”, vervolgt hij. 

Ook in andere dorpskernen lopen ze hier tegenaan. Zo ook Inge Weesenaar uit de Oude Leede die dit jaar het stokje heeft overgenomen van haar voorganger. Er komt zoveel bij kijken dat zij van mening is dat het niet anders kan dan dat je wel echt betrokken moet zijn bij je dorp om al die tijd als vrijwilliger ergens in te steken. Uiteindelijk is het het allemaal waard, maar er zijn veel vraagtekens en onduidelijkheden bij de organisatoren. Onduidelijkheid over wanneer iets klein of groot is qua evenement, verschillende data qua aanvragen en altijd weer het stukje communicatie. Ruud Righarts vindt dit misschien wel een van de grootste frustraties. Na het indienen van de aanvraag blijft communicatie qua toezegging uit. “Het is wel eens gebeurd dat een toezegging een dag van tevoren kwam. Het komt altijd wel goed, maar als het niet goed komt, zijn de kosten al gemaakt.”, aldus Righarts.

Nieuwbouw Vrijenban II

Oranjecomité Delfgauw organiseert al jarenlang evenementen voor jong en oud op het Bart Dekkerveld. Nu de plannen komen om hier te gaan bouwen, is er veel onzekerheid bij het Oranjecomité. Toezeggingen qua gelijk blijven van oppervlakte evenemententerrein zijn nergens terug te zien in de tekeningen van Vrijenban II. Gemeentebelangen diende eerder al een motie in over het informeren van kopers over licht- en geluidsoverlast van aanwezige tuinders en gaf aan het proces kritisch te zullen volgen omdat er te weinig participatie is geweest met omwonenden. Zo blijkt ook uit brieven van bezorgde bewoners die zijn uitgedeeld in de buurt van het Vrijenban in Delfgauw. Gemeentebelangen is voor de bouw van huizen om het huizentekort tegen te gaan, maar vindt het onbegrijpelijk dat participatie zo minimaal is dat inwoners in opstand moeten komen.