Keervoorziening Randstadrail

Tijdens de raadsvergadering van 16 april stond het ontwerp bestemmingsplan ‘Keervoorziening Randstadrail 2020’ op de agenda. In verband met de huidige knelpunten bij de randstadrail en de te verwachten groei in reizigers de komende jaren, is het belangrijk voor onze gemeente om de frequentie van de randstadrail te verhogen. Het besluit om dat te gaan doen is al in 2007 genomen en het bestemmingsplan is nodig om dit te kunnen realiseren. Gemeentebelangen heeft zich altijd ingezet voor een goede metroverbinding voor de hele lijn. De keervoorziening biedt daar maar beperkt ruimte voor en veroorzaakt geluidsoverlast voor de direct omwonenden. Dat was ook de reden dat in 2007 de gemeenteraad het besluit had genomen om wel een keervoorziening toe te staan maar alleen als er geluidswerende voorzieningen werden getroffen. En dat was nu net het punt waar het die avond over ging. Want de geluidrapporten bij het bestemmingsplan gaven niet aan dat geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. Terwijl voor iedereen duidelijk is dat de keervoorziening tot meer overlast gaat leiden dan in de huidige situatie. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat omwonenden zoveel mogelijk hiertegen beschermd worden. Tijdens de vergadering bleek dat de wethouder zich momenteel inzet om toch op bepaalde delen van het traject geluidwerende voorzieningen te realiseren. Dat was voor Gemeentebelangen voor nu voldoende om het ontwerp bestemmingplan ter inzage te gaan leggen. De komende periode zal onze fractie in de gaten houden of deze voorzieningen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Door de procedure te vervolgen en het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen, kan het bestemmingsplan uiteindelijk worden vastgesteld. Op grond van het bestemmingsplan kunnen vervolgens omgevingsvergunningen verleend worden en het project worden afgerond.