Kom 29 oktober naar de begrotingsmarkt!

Graag nodigen we jullie uit om aanwezig te zijn op 29 oktober a.s. bij de begrotingsmarkt in het bestuurscentrum Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens kunt u zich aanmelden voor het spreekuur met de Raad vanaf 19.30 uur, hiervoor wel vooraf even aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 14015 of via griffie@pijnacker-nootdorp.nl Het verhaal achter de gemeentelijke begroting: De gemeenteraad stelt jaarlijkse de begroting op voor het komende jaar. Een begroting komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Er worden tal van afwegingen en keuzes gemaakt. Welke dit zijn is ook te lezen in de begroting. De belangrijkste keuzes voor 2020 liggen op het terrein van het beheer van openbaar groen, de inzet van gemeentelijke handhavers, buitensportvoorzieningen, de cultuurnota, jeugdzorg, de WMO en de nieuwe Jan Janssenhal in Nootdorp. Bij de behandeling van de begroting moet de raad bovendien nog een besluit nemen over de nadere invulling van een lastenverlichting van in totaal twee ton. Tijdens de begrotingsmarkt op 29 oktober aanstaande biedt de gemeente u de gelegenheid tot het stellen van vragen aan raadsleden en ambtenaren over de begroting 2020. Uiteraard is er ook de gelegenheid om punten of ideeën in te brengen. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor het spreekuur met de raad in het bestuurscentrum aan het Oranjeplein 1 in Pijnacker-Nootdorp (vooraf aanmelden bij de griffie). Vanaf 20.00 uur start de begrotingsmarkt.