Aankoop gronden rondom Monnikenweg te Pijnacker

Op de agenda van de raad van september 2018 stond ook de aankoop van gronden rond de Monnikenweg in Pijnacker, agendapunt 4c.

Bewoners van de Kievitlande in Ackerswoude hebben hiertegen een kort geding aangespannen dat woensdag 3 oktober 2018 zou dienen.

De bewoners voeren aan dat was beloofd dat de grond tegenover hun woningen bestemd zou worden als “groen en spelen”  maar alles wijst er op dat er nu kassen zullen gaan worden gebouwd. Volgens bewoners zou de gemeente al een mondelinge overeenkomst hebben met de betrokken tuinder en deze zou al een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Diverse pogingen van de bewoners en hun advocaat om de betrokken wethouder Van Kuppeveld hierover te spreken waren op niets uitgelopen.

Ons raadslid Ina Mantjes heeft bij het vaststellen van de agenda op 27 september jl. nog gepoogd het punt van de raadsagenda af te laten voeren in afwachting van de uitkomst van het kort geding. De wethouder betoogde dat de aankoop van de grond volledig los stond van de verkoop van het betreffende stuk grond aan de tuinder. Behalve Eerlijk Alternatief steunde geen enkele partij dit voorstel. Het plan is aangenomen, alleen Gemeentebelangen stemde tegen.

Volg de link en klik op agendapunt 4c:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470475/Raad%20Besluitvorming%2027-09-2018