Ontwerpbestemmingsplan De Scheg.

Ina Mantjes heeft tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 de volgende stemverklaring afgelegd;
“De fractie van Gemeentebelangen kan zich niet vinden in het voorliggende plan. Het aantal woningen is niet in verhouding tot de beschikbare oppervlakte. De voorgestelde appartementengebouwen passen niet in dit gebied. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting voor de omwonenden, die door de combinatie van hoge appartementengebouwen en de E-lijn zal verergeren. De verkeersafwikkeling op de Vlielandseweg zal problemen gaan opleveren. Kortom, niet de kwalitatieve stad-land verbinding zoals ons is beloofd. “