INA MANTJES
Fractievoorzitter/Raadslid

Portefeuille

Bestuurszaken

Ruimtelijke ordening

Openbare orde en veiligheid

Ouderenbeleid

Lees meer

Mijn naam is Ina Mantjes, 61 jaar. Ik ben gehuwd met Koen en moeder van twee volwassen dochters en oma van twee kleinkinderen, die mij allen goed bij de les houden! Wij wonen tot onze grote tevredenheid in Pijnacker.

Na twee raadsperiodes in raad, heb ik enorm veel zin in een derde periode, want het raadswerk is nooit af! Samen met de andere fractieleden heb ik mij de afgelopen jaren succesvol ingezet voor uw  belangen in alle kernen.

Ik sta voor een rechtvaardig bestuur, glashelder en ondubbelzinnig. Ik ben wars van politieke spelletjes. Persoonlijk contact met mensen vind ik juist in deze digitale wereld extra belangrijk, zeker als volksvertegenwoordiger.

Ina Mantjes

Bernard minderhoud
Raadslid

Portefeuille

Sociaal Domein

Jeugd en jongeren

Gezondheidszorg

Afvalbeleid

Lees meer

Ik ben Bernard Minderhoud, 43 jaar en getrouwd met een fantastische vrouw! Samen hebben we  twee lieve dochters!

De afgelopen jaren heb ik mij als wethouder voor meer dan 100 procent ingezet voor alle inwoners van onze gemeente. Nu ga ik mij met hetzelfde enthousiasme de komende vier jaar als raadslid inzetten voor alle inwoners.

Zo min mogelijk politiek gedoe, gewoon pragmatisch denken en doen wat het beste is, is mijn devies!

Bernard Minderhoud

Bartjan Kerklaan
raadslid

24-04-2014 / 18-06-2018


Portefeuille

Economie en participatie

Glastuinbouw en duurzaamheid

Onderwijs

Jeugd en jongeren

Lees meer

Mijn naam is Bartjan Kerklaan, 64 jaar oud en geboren en getogen in de S-bocht van Delfgauw. Ik ben getrouwd met Jose, samen hebben we 3 kinderen en 6 kleinkinderen!Ik heb 40 jaar mijn bedrijf gehad in Delfgauw, N.J. Kerklaan Doe het zelf, nu beter bekend als Hubo Delfgauw. Vanaf het moment dat ik het bedrijf van mijn vader samen met mijn broer Jan heb overgenomen (de vierde generatie) heb ik 30 jaar in diverse besturen en commissies gezeten, omdat ik heel betrokken ben bij mijn woon, werk- en leefomgeving. Zoals het Oranje Comité, de jumelagecommissie en de winkeliersvereniging Pijnacker Paraat waarvan ik 7 jaar voorzitter was. Daarnaast heb ik zitting gehad in diverse commissies , zoals het Overlegorgaan Bedrijven Gemeente Pijnacker, samen met het OVPN, de LTO, de Kamer van Koophandel en het VNO–NCW. Ook heb ik als afgevaardigde van de winkeliersvereniging Pijnacker Paraat 12 jaar de belangen vertegenwoordigd bij de ontwikkeling en bouw van Ackershof 1. Bij de laatste gemeenteraadverkiezingen ben ik met voorkeurstemmen in de raad gekozen, wat ik een hele eer vond en nu ben ik weer met voorkeurstemmen gekozen, wat opnieuw een hele eer is, maar ook verantwoordelijkheid geeft. Het liefst treed ik persoonlijk in overleg met inwoners en ondernemers, om hun mening en of hun probleem aan te horen. Ik kan nooit beloven dat ik de problemen kan oplossen, maar wel dat ik alles in het werk zal stellen om hen te helpen. De afgelopen 4 jaar heb ik ook veel geleerd en ik begrijp nu ook hoe de hazen in de raad lopen. Als fractielid van Gemeentebelangen Pijnacker–Nootdorp ben ik er ook van overtuigd dat wij een partij zijn die in hoge mate de belangen van onze inwoners en onze ondernemers vertegenwoordigen. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijen en zijn dan ook vrij om ons volledig te richten op de plaatselijke problematiek.

Carla bok
Lid van buiten de raad

Portefeuille

Ruimtelijke ordening

Wonen

Lees meer

Mijn naam is Carla Bok-Buitendijk en ik ben 56 jaar. Weliswaar ben ik in Delft geboren, maar ik woon sinds mijn 18e, dus al 38 jaar, in Pijnacker.

Ik ben getrouwd met Henk en ik heb een zoon en een dochter uit een eerder huwelijk. Mijn zoon Frank is inmiddels mede-eigenaar van het bouwbedrijf van zijn vader en mijn dochter Sonja is inmiddels afgestudeerd. Ik ben heel trots op mijn kinderen!

In een ver verleden (1980-1988) heb ik bij de toenmalige gemeente Pijnacker gewerkt als ambtenaar bij de afdeling sociale zaken. Dat was een leuke tijd waar ik goede herinneringen aan heb.

Sinds 2007 werk ik met veel plezier bij slijterij “De Helm”. Het is leuk afwisselend werk en ik sta altijd in contact met inwoners van onze gemeente!

Sinds 2 jaar maak ik deel uit van Gemeentebelangen.  We kunnen het werk goed verdelen en in de fractie hebben we interessante en leuke discussies. Het geeft extra verdieping. Ik voer nu namens Gemeentebelangen het woord tijdens de beeld- en oordeelvormende vergaderingen. Met name bestemmingsplannen hebben mijn interesse, maar ook alles wat de ondernemers en de winkeliers aangaat.

Tevens probeer ik zoveel mogelijk in contact te zijn met onze inwoners, omdat ik het heel belangrijk vind om te weten wat er speelt in onze gemeente, waar we ten slotte met elkaar ons leven leiden. Dan is het leuk om soms het verschil te kunnen maken!

Carla Bok

Kees Jongh
Fractiemedewerker

Portefeuille

Veiligheid

Communicatie

Bedrijfsvoering

Lees meer

Kees Jongh, 64 jaar oud (1953) en ik woon met mijn echtgenote sinds 2009 met veel plezier in Nootdorp.
Mijn carrière ben ik begonnen bij de (rijks)politie en ik heb daar diverse functies bekleed op het gebied van recherche, criminaliteitspreventie en communicatie. Na een korte periode bij de Rijksvoorlichtingsdienst ben ik hoofd communicatie geweest bij Brandweer Amsterdam en heb daarna een aantal jaren gewerkt als senior beleidsmedewerker bij de directies politie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.
Begin 2013 werd ik gevraagd om terug te keren bij de politie en daar werk ik nu nog steeds, in een beleidsfunctie.
Ik heb altijd al belangstelling gehad voor politiek en zit met veel plezier in de fractie van Gemeentebelangen. Eerst als raadslid en nu als fractiemedewerker,  met de portefeuille Communicatie én ik adviseer de raadsleden op het gebied van veiligheid. Gemeentebelangen is een lokale partij met een liberale grondslag en daar voel ik mij thuis.

Kees Jongh

Bianca van Petegem
Fractielid

Portefeuille

Economie

Financiën

Glastuinbouw en duurzaamheid

Sport

Lees meer

Mijn naam is Bianca van Petegem, getrouwd en moeder van 2 pubers. In woon in Klapwijk (Pijnacker) en in het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Rijswijk als adviseur.

Kort na de geboorte van mijn tweede kind kwam ik per toeval met de politiek in aanraking. Ik draai inmiddels dus al een tijdje mee maar in 2014 kwam ik pas echt in de raad. Eerst voor LPN en sinds september 2016 bij Gemeentebelangen. We staan nu samen veel sterker en kunnen nog beter opkomen voor de echt lokale belangen. Bij een lokale partij hoeven we geen rekening te houden met landelijke issues. Dat spreekt mij aan. Mijn thema’s in de raad zijn: sport, afval en financiën. De afgelopen 4 jaar heb ik bijvoorbeeld bereikt dat de afvalstoffenheffing laag is gebleven en dat het onderhoud aan de Jan Janssen sporthal versneld is opgepakt. Ook de komende periode zal ik mij hiervoor blijven inzetten!

Paul Slegtenhorst
Voorzitter

Lees meer

Binnenkort meer te lezen over Paul..

richard van oevelen
Penningmeester

Lees meer

Graag stel ik mij hierbij aan u voor: mijn naam is Richard van Oevelen, geboren en getogen in Pijnacker en al weer flink wat jaren woonachtig in Nootdorp.
Vorig jaar heb ik de twee bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht afgerond. Thans ben ik juridisch medewerker Bestuursrecht bij Ploum en gastmedewerker bij de Universiteit Leiden.

Van jongs af aan heeft politiek mijn bijzondere interesse en naast mijn lidmaatschap bij de JOVD ben ik sinds de zomer van 2012 lid van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. Vooral de combinatie van een liberale visie, de betrokkenheid en oog voor wat de inwoners binnen de gemeente belangrijk vinden, gaf voor mij de doorslag voor deze lokale partij te kiezen. Sinds januari 2012 ben ik eerst aan de fractie verbonden geweest als fractiemedewerker en sinds de verkiezingen van maart 2014 ben ik gekozen als raadslid. Tijdens mijn  studie heb ik mij al verdiept in het gemeenterecht en op dit gebied heb ik al verschillende cursussen  gegeven.

Sinds de verkiezingen 2018 zit ik niet langer in de raad, maar ik blijf verbonden en aangesloten bij Gemeentebelangen!

Richard van Oevelen

Carla blok
secretaris

Lees meer

Mijn naam is Carla Bok-Buitendijk en ik ben 56 jaar. Weliswaar ben ik in Delft geboren, maar ik woon sinds mijn 18e, dus al 38 jaar, in Pijnacker.

Ik ben getrouwd met Henk en ik heb een zoon en een dochter uit een eerder huwelijk. Mijn zoon Frank is inmiddels mede-eigenaar van het bouwbedrijf van zijn vader en mijn dochter Sonja is inmiddels afgestudeerd. Ik ben heel trots op mijn kinderen!

In een ver verleden (1980-1988) heb ik bij de toenmalige gemeente Pijnacker gewerkt als ambtenaar bij de afdeling sociale zaken. Dat was een leuke tijd waar ik goede herinneringen aan heb.

Sinds 2007 werk ik met veel plezier bij slijterij “De Helm”. Het is leuk afwisselend werk en altijd in contact met inwoners van onze gemeente!

Sinds 2016 jaar maak ik deel uit van Gemeentebelangen, als lid van buiten de raad. Tevens ben ik secretaris van het bestuur, hetgeen een leuke aanvulling is op mijn andere werkzaamheden!

Carla Bok

INA MANTJEs
Bestuurslid

Lees meer

Mijn naam is Ina Mantjes, 61 jaar. Ik ben gehuwd met Koen en moeder van twee volwassen dochters en oma van twee kleinkinderen, die mij allen goed bij de les houden! Wij wonen tot onze grote tevredenheid in Pijnacker.
Naast fractievoorzitter en raadslid ben ik algemeen bestuurslid bij onze politieke vereniging Gemeentebelangen.

jan van overdam
bestuurslid

Lees meer

Mijn naam is Jan van Overdam en ik vind het een eer deel uit te mogen maken van het bestuur van een partij die niet gebonden is aan landelijke mores. Gemeentebelangen is zo’n lokale partij die direct en adequaat kan reageren op zaken die er spelen in de gemeente zonder daarover eerst de politieke lijn van een landelijke fractie te hoeven raadplegen.
Met name bij sport en onderwijs voel ik mij betrokken. Sport is één van de basisbehoeften voor mensen. Iedereen, jong en oud, moet de gelegenheid krijgen om te sporten. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Welke mogelijkheden kun je uitwerken om iedereen de kans te geven aan sport deel te nemen?

Het contact met de verenigingen is belangrijk om dit te kunnen doen. Ik ben al jaren vrijwilliger bij Oliveo voetbal en de afgelopen jaren heb ik een aantal verenigingen persoonlijk bezocht. Ook de komende periode wil ik dat blijven doen.

Jan van Overdam