Participatie energietransitie

Naast de realisatie van het energietransitieplan is een voorstel opgenomen voor een overall campagne om de energietransitie te activeren. Het participatieplan is volgens het college een eerste stap om te komen tot een gemeentebreed energietransitieplan. Fractielid Bernard Minderhoud geeft aan dat de fractie moeite heeft met dit plan. Het is volgens hem een inventarisatieplan en geen participatieplan. Men gaat naar de inwoners met het verzoek om mee te doen en er is nog te weinig bekend. Er is een keuze gemaakt voor de wijk ‘s-Gravenhout, een wijk waar geen grootschalige warmtevoorziening mogelijk is. Bernard vraagt het college het plan terug te nemen en concreter te maken. Dit is niet gebeurd en Gemeentebelangen heeft tegen dit voorstel gestemd. Overigens werd het voorstel aangenomen.