Rabobanklocatie Pijnacker

In september 2016 is er gediscussieerd over de Rabobank locatie. Het amendement van Gemeentebelangen lag voor om geen 3e bouwlaag toe te voegen, om de bestaande schaal en maatvoering van de omliggende bebouwing in het centrum niet te doorbreken, gezien het grenst aan het Emmapark en de Stationsstraat. De toenmalige wethouder wilde zoveel mogelijk reële mogelijkheden bieden voor horeca, detailhandel en wonen en vond een derde bouwlaag voor een goede vormgeving van groot belang. Hij gaf aan dat de toen vigerende wijzigingsbevoegdheid voor het college zelfs voorzag in een vierde bouwlaag, dat hij de wijzigingsbevoegdheid graag in stand wilde houden, maar af zou zien van een vierde bouwlaag. Hij voorzag een risico op planschade als een derde bouwlaag niet mogelijk zou worden gemaakt. Hij zei onze zorg te delen want hij vond het wel degelijk van belang om voor de bewoners van de Stationsstraat een situatie te creëren die goed zou zijn voor hun woon- en leefklimaat. Op vragen van het CDA destijds gaf de wethouder zelfs als antwoord dat een derde bouwlaag wellicht niet over de gehele lengte van het gebouw gerealiseerd behoefde te worden. Hij ging daarop door om geen positieve bestemming voor een derde bouwlaag in het bestemmingsplan te realiseren, maar wel een wijzigingsbevoegdheid voor het college onder de waarborg dat het woon- en leefklimaat voor de omwonenden gewaarborgd zou worden. “Geeft u mij de ruimte dan kan ik mijn pleidooi om het woon- en leefklimaat van omwonenden via de wijzigingsbevoegdheid borgen.” Het amendement werd toch aangenomen, maar via allerhande manoeuvres, met angst gevoed door de wethouder dat we als gemeente ABB zouden moeten betalen, gaf een meerderheid van de partijen de wethouder uiteindelijk toch het voordeel van de twijfel. We zien nu waar ons dat gebracht heeft.