Rondslingerende winkelwagentjes

De fractie van Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de actie van de gemeente en de gezamenlijke supermarkten om in de Parade in Nootdorp wat te doen aan de rondslingerende winkelwagentjes. Gemeentebelangen heeft hierover vorig jaar een amendement ingediend in de raad om de gebruikers aan te pakken als zij hun winkelwagentje niet terug brengen. Dit amendement kreeg van het college en de overige fracties geen steun. Wij wensen iedereen succes met deze actie en zijn benieuwd of het gaat helpen.