Saaymans Vaderplein voorlopig weer veilig

Saaymans Vaderplein Ondergrond

De ondergrond van een speeltuin krijgt veel te verduren. Dat deze zo nu en dan kapot gaat is dan ook helemaal niet zo gek. Alleen wanneer een kapotte vloer schadelijk voor de gezondheid blijkt te zijn, is adequaat handelen van levensbelang. Toen bezorgde ouders bij Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp aan de bel trokken, was het tijd om in actie te komen.

Diverse bezorgde ouders meldde zich bij GBPN toen bleek dat de gemeente hun diverse meldingen links liet liggen. Meer dan een jaar hebben zij herhaaldelijk melding gemaakt van de kapotte ondergrond en waarom het belangrijk is om deze spoedig te vervangen.

,,De toplaag van de dempende mat, daar is niet veel mee aan de hand”, vertelt hij. ,,Maar wat onder die toplaag zit is gevaarlijk spul.” Het giftige rubbergranulaat, zoals het spul heet, is gemaakt van gerecyclede autobanden. ,,Maar in de bovenste laag zitten steeds scheuren. De mat is bros en versleten, waardoor de onderlaag vrijkomt”, vervolgt hij. ,,Bij warm weer komen er toxische dampen naar boven. Spelende kinderen of mensen die in of bij de speeltuin komen, ademen dan kankerverwekkende stoffen in.” 

Een bezorgde ouders gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen (bron: ad.nl)

De gemeente heeft onlangs besloten om de ondergrond te “retoppen” en niet volledig te vervangen ondanks de ondergrond onder de toplaag juist het probleem voor de gezondheid is. De nieuwe toplaag kost de gemeente 26.000 euro en is een dure pleister voor iets dat op korte termijn toch weer volledig vervangen moet worden.

,,Ik vraag me af waarom alleen een nieuwe gietvloertoplaag wordt aangebracht” ,,Is daar het probleem mee opgelost als er weer slijtage zal optreden? Of worden kinderen en ouders dan weer blootgesteld aan schadelijke stoffen?”. 

Raadslid Ina Mantjes (bron: ad.nl)

Wij van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp zijn blij dat de gemeente adequaat heeft gehandeld op aandringen van ons, alleen niet met de oplossing die zij momenteel hebben toegepast. Als partij die tot het uiterste voor zijn inwoners gaat, zijn er op 16 juni wederom vragen gesteld aan het college. Welke op het moment van schrijven (7 juli) nog niet zijn beantwoord. Zie hieronder de schriftelijke vragen.

1. Waarom wordt bij de kunstgrasvoetbalvelden wel de ondergrond vervangen en bij het speeltuintje niet? 

2. Kan de gemeente op deze wijze ook bij de speeltuin voldoen aan haar zorgplicht op grond van art. 13 van de Wet bodembescherming?

3. Is overwogen om de oude infill bij de speeltuin te verwijderen en deze te vervangen, analoog naar de kunstgrasvoetbalvelden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke kosten zouden hier mee gemoeid zijn?

4. Welke afweging heeft het college hierbij gemaakt?

5. Is er risico voor de gezondheid als er weer scheuren in de toplaag zouden komen, nu de gemeente niet voornemens is de ondergrond bij de speeltuin te vervangen? 

Het voordeel van een lokale partij

Als (kleine) lokale partij kan je toch heel weinig? Die gedachte is onjuist en dat bewijst Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp iedere keer maar weer. Zo hebben we ditmaal het Saaymans Vaderplein snel gerealiseerd, maar hebben we ook in het verleden ervoor gezorgd dat de houtstookcentrale werd tegengehouden, het burgerinitiatief is ontstaan etc. Zelf ook een bijdrage leveren aan jouw gemeente als lid van onze partij? Meld je dan hier aan als lid en zorg er samen met ons voor dat onze gemeente beetje bij beetje een nog fijnere gemeente wordt om in te wonen en te werken.

Interessante links:
GBPN mei 2021: https://gbpn.nl/speeltuin-delfgauw-vormt-gevaar-voor-gebruikers/
AD mei 2021: https://www.ad.nl/delft/vervuilde-grond-onder-speeltuin-die-kinderen-ademen-gewoon-kankerverwekkende-stoffen-in~acbb2b6c/
AD juni 2021: https://www.ad.nl/delft/delfgauwse-kankerverwekkende-speeltuin-opgeknapt-maar-gevaar-blijft~a7fe802f/