Schriftelijke vragen over voorkeursbeleid sociale woningen

Op donderdag 6 september 2018 heeft ons raadslid Bianca van Petegem schriftelijke vragen aan het college gesteld over het voorkeursbeleid sociale woningen

Al jaren pleit Gemeentebelangen voor een woonbeleid waarbij gescheiden ouders, jongeren en ouderen die op zoek zijn naar een goedkope woning niet naar andere gemeenten hoeven te verhuizen maar gewoon in onze gemeente kunnen blijven. En vroegen wij om meer lokaal maatwerk. Steeds weer kregen wij te horen dat onze ‘regionale afspraken’ dit niet toelieten en ook steeds weer werden die regionale afspraken door een meerderheid van de raad opnieuw bevestigd. Het bleek voor onze gemeente alleen mogelijk om onze eigen woningzoekenden voorrang te geven als wij zelf gingen bouwen. En zo bleven onze lokale woningzoekenden maar wachten op een woning. Onze jeugd verhuisde noodgedwongen naar andere gemeenten.

Via een nieuwsbericht van Rondom Wonen vernamen wij dat het college toestemming heeft gegeven voor een experiment voor lokaal maatwerk bij de toewijzing van woningen. Bij de 3 woongebouwen die Rondom Wonen wil gaan bouwen in Pijnacker-Noord wordt 25% van de woningen extra toegewezen aan lokale woningzoekenden en biedt 25% van de woningen voorrang aan doorstromers vanuit grotere woningen. Gemeentebelangen juicht dit initiatief van de woningstichting natuurlijk van harte toe.

Desondanks heeft onze fractie de volgende vragen:

  • Welke aannames en uitgangspunten heeft het college gehanteerd bij het toekennen van dit experiment?
  • Wij hebben altijd begrepen dat meer lokaal maatwerk niet mogelijk was. Waarom kan dit experiment nu ineens wel?
  • Hoe past dit experiment binnen de Regionale woonvisie?
  • Kunnen wij als gemeente dit soort initiatieven niet bij alle woningbouwprojecten toepassen zodat onze wachtlijsten ook echt gaan verdwijnen?
  • Waarom zijn wij als raad niet gekend in dit voornemen, temeer omdat het afwijkt van het door de raad vastgestelde toekenningsbeleid voor sociale woningen?
  • Waarom loopt het college vooruit op wat wij opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord?
  • Hoe worden wij als raad betrokken bij toekomstige initiatieven en beleidswijzigingen op dit gebied?

Als de antwoorden van het college ontvangen zijn, komen we hier op terug!