Stem lokaal maar dan wel écht lokaal

Verkiezingsbord Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraadsverkiezingen zijn cruciaal voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp omdat het om de eigen omgeving gaat. Niet om grote landelijke onderwerpen maar om jouw wegen, jouw groen, jouw uitzicht, jouw onderneming, jouw veiligheid en dus om jouw belang. Gemeentebelangen Pijnacker- Nootdorp is ervan overtuigd dat jouw belangen het best worden behartigd door een lokale partij. 

De landelijke partijen zetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen het woordje ‘lokaal’ voor hun partijnaam, maar daarmee word je niet plotseling een lokale partij. Niet met prominente landelijke politici die suggereren dat zij jouw gemeente kennen. Niet met één slogan die in iedere gemeente van Nederland wordt gebruikt, alsof Pijnacker- Nootdorp dezelfde uitdagingen heeft als Den Haag of Amsterdam.

Lokale partijen winnen gelukkig terrein bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan ook van de zotte dat de miljoenen rijkssubsidie verdeeld worden onder alleen de landelijke politieke partijen. 

Die landelijke partijen hebben stokpaardjes waar niet van mag worden afgeweken. Van links tot rechts, of het nu gaat over energietransitie, armoedebeleid, veiligheid, belastingen en andere zaken die onze inwoners raken; op lokaal niveau zullen altijd de landelijke partijstandpunten leidend en beslissend zijn, ook al is dat niet in jouw belang.

Er wordt nog wel eens gezegd dat het zo handig is dat er lijntjes zijn met de landelijke politiek om te lobbyen. Wij kunnen ons geen enkel voorbeeld bedenken waarbij onze gemeente er voordeel van heeft gehad. Alle gevolgen van de maatregelen die zonder geld over de schutting van de gemeente zijn gegooid, hebben wij zelf mogen oplossen. 

Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp heeft haar eigen speerpunten die je kunt lezen op www.gbpn.nl. Zonder rekening te hoeven houden met wat de mensen in Den Haag ervan vinden, nemen wij besluiten die voor onze gemeente en haar inwoners écht het beste zijn.

Stem lokaal, maar stem dan wel écht lokaal….. stem Gemeentebelangen lijst 6!

Echt Lokaal. Echt Gemeentebelangen.