Toelichting bij bespreking biomassacentrale in raad op donderdag 24 mei 2018

Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen en Partij voor de Dieren is het onderwerp “Biomassacentrale” op de agenda van de raad gezet (agendapunt 4h) ter bespreking, gezien de maatschappelijke commotie omtrent de recente vergunningverlening voor een BMC in Pijnacker, waarvoor momenteel nog de bezwarenprocedure loopt.
 
In relatie tot recente publicaties in de media, lijkt het onze fractie en de fractie van de Partij voor de Dieren van belang dat we als raad een debat hebben over dit onderwerp, om uiteindelijk een standpunt te kunnen gaan bepalen hoe we tegenover het onderwerp biomassacentrale in onze gemeente staan.
Biomassacentrales worden om onduidelijke redenen gesubsidieerd en gepromoot. Dat in een tijd waarin steeds meer bossen in de wereld worden bedreigd door (illegale) houtkap. Bossen worden in hoog tempo vermalen tot houtkorrels, tot houtkorrels, voor Europese elektriciteitscentrales. Er lijkt echter een kentering op gang te komen, nu blijkt dat de groene reputatie alles behalve terecht is. Met name de uitstoot van fijnstof, roet en andere giftige stoffen, zoals Dioxine, Benzo(a)pyreen en PAK’s kunnen tot ernstige gezondheidsklachten leiden en zijn extra belastend voor mensen met astma, COPD etc. 
Op donderdag 24 mei aanstaande zal in de openbare raadsvergadering het gesprek worden gevoerd. U kunt op de publieke tribune plaatsnemen of de livestream volgen. De toelichting op de agendering van dit onderwerp kunt u lezen op: