Gemeentebelangen tegen aanpassing sluitingstijd Nootdorpse Kermis

De fractie van Gemeentebelangen heeft na het bericht in de Telstar/Eendracht van gisteren direct actie ondernomen door schriftelijke vragen in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.
De organisatie van de Nootdorpse Kermis was onaangenaam verrast over de voorgenomen forse beperking van de openingstijden tijdens de feestweek. Het voornemen van de gemeente is, ondanks de positieve uitkomst van de evaluatie van dit jaar, het feest een uur eerder te laten sluiten. Mede hierdoor komt de exploitatie in gevaar.
Ook de deze week benoemde lijsttrekker van Gemeentebelangen, Bernard Minderhoud, gaf direct aan tegenstander te zijn van dit plan. Hoe dan ook, dit plan moet van tafel, aldus de lijsttrekker, die elk jaar een trouw bezoeker is van de Nootdorpse Kermis.

De fractie van Gemeentebelangen heeft de volgende vragen ingediend ter beantwoording door het college:
1. Waarom is de burgemeester voornemens de sluitingstijd van de Nootdorpse kermis te vervroegen met een uur?
2. Hoeveel klachten van geluidsoverlast zijn er ingediend bij politie/gemeente naar aanleiding van de kermis dit jaar?
3. Heeft de politie op dit punt een advies uitgebracht aan de burgemeester. Zo ja, kunnen wij dat ontvangen.
4. Het dorpse karakter van onze gemeente hangt samen met de traditie zoals die van de kermis. Hoe verhoudt dit zich met het
City Marketing beleid?
5. Hoe denken de toekomstige partijen die onderdeel uit gaan maken van het te vormen bestuur van City Marketing over dit
voornemen?
6. Kan de burgemeester nog voor het einde van dit jaar een uitspraak doen over het voornemen dat zij de sluitingstijd wil
vervroegen?
7. Wat is de mening van de overige leden van het college op dit voornemen?