Vragen aan college inzake de voortgang van de boringen bij Ammerlaan

Op 7 december jl. stelde de fractie van Gemeentebelangen aan het College schriftelijke vragen met betrekking tot de voortgang van de boring bij Ammerlaan, die inmiddels vertraging heeft opgelopen.

  1. Klopt het dat het project vertraagd is?
  2. Zo ja, wanneer denkt men nu operationeel te zijn?
  3. Zo nee, is het dan nog voor de winter klaar?
  4. Heeft dit gevolgen voor de warmteleverantie voor de aangesloten bedrijven, instellingen en particulieren?
  5. De reden voor de raad om snel te handelen met de lening was om er zeker van te zijn dat door de hoge gasprijs er een risico op default zou kunnen zijn. Hoe groot is dat risico nu de winter voor de deur staat?
  6. Is er met de andere financiële partners overleg over de risico’s?
  7. Zo ja wanneer kunt u de raad daar dan over informeren?
  8. Zo nee, ziet u dan aanleiding om met hun in overleg te treden?

De antwoorden van het college zijn te vinden op: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/488912

De tegenslagen die Ammerlaan heeft zijn voor de ondernemer en de aangesloten woningen en bedrijven een probleem. Voor de ondernemer dat hij aan de warmte levering dient te voldoen via (inmiddels duur) gas en voor klanten dat zij nu geen duurzame warmte geleverd krijgen. Voor de ondernemer die zijn nek uit steekt is het extra vervelend. Immers hij investeert om de inwoners van onze gemeente te kunnen voorzien van duurzame warmte.

Het is jammer dat wij als partij het college moeten bevragen over de voortgang en dat de raad niet direct door het college wordt geïnformeerd. Dit zou beter passen in de ambitie om met elkaar in verbinding te staan.

Wij blijven dit als fractie nauwgezet volgen!