Vragen over herdenking 15 augustus

De fractie van Gemeentebelangen heeft op 29 juni 2020 aan het College van B&W in Pijnacker-Nootdorp gevraagd op welke wijze de gemeente aandacht besteedt aan de Nationale Herdenking op 15 augustus, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog met de capitulatie van Japan en de bevrijding van Nederlands-Indië.
In een artikel in VNG Magazine van 26 juni 2020 wordt een oproep gedaan stil te staan bij deze jaarlijkse herdenking.
In Nederland wonen ruim twee miljoen mensen met een Indisch verleden. Ongetwijfeld woont een gedeelte hiervan in onze gemeente.
Jaarlijks vindt op 15 augustus in Den Haag bij het Indisch monument een Nationale Herdenking plaats, waarbij kransen worden gelegd.

Eerder antwoordde het college dat zij de vlag uithangen bij het gemeentehuis en een artikel plaatsen op de lokale site van de gemeente.

Na aanvullende vragen van Gemeentebelangen dat dit wel erg “mager” was antwoordde het college op 22 september 2020 dat zij niet bekend waren met een behoefte uit de samenleving om in de gemeente een aparte herdenking te organiseren op 15 augustus en geen aanleiding zag dit te organiseren.