Vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de vestiging van een OPCW locatie in Nootdorp.

De fractie van Gemeentebelangen heeft via de media kennis genomen van het feit dat er op het industrieterrein Heron in Nootdorp een vestiging komt van het OPCW Centre for Chemistry and Technology. In het laboratorium, dat nu nog is gevestigd in Rijswijk, komen zeer gespecialiseerde onderzoekers en technici te werken op het gebied van chemische wapens.
Hoewel de fractie van Gemeentebelangen het waardeert dat een dergelijke belangrijke internationale organisatie onze gemeente als vestigingsplaats heeft gekozen, heeft onze fractie daarover een aantal vragen voor het college. Uiteraard zijn wij ons bewust van het vertrouwelijk karakter van de organisatie en de informatie hierover.
  1. Waarom heeft u de gemeenteraad niet (vertrouwelijk) geïnformeerd over de komst van deze organisatie en moest de Raad dit uit de media vernemen?
  2. Bent u het met ons eens dat de vestiging van een dergelijke organisatie binnen onze gemeente de nodige zorg op het gebied van veiligheid met zich meebrengt in de meest brede zin?
  3. Is het u bekend dat de OPCW in Den Haag begin dit jaar in het nieuws is geweest in verband met een Russische spionageactiviteit?
  4. Heeft de vestiging van deze organisatie binnen onze gemeente gevolgen voor de werkdruk en organieke sterkte van het politieteam Pijnacker-Nootdorp en/of de politie-eenheid Den Haag?
  5. Bent u bereid om de raad alsnog op korte termijn vertrouwelijk te informeren over deze vestiging van het OPCW in Nootdorp en met hen de nodige risico’s en consequenties door te nemen?
https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/7308155/1/Beantwoording%20vragen%20Gemeentebelangen%20over%20vestiging%20OPCW%20op%20bedrijventerrein%20Heron