Waar zijn de Enecogelden?

Waar zijn de Enecogelden

Door: Bernard Minderhoud, fractievoorzitter Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

De financiële berichten zijn positief! Er is geld genoeg en er komt ook nog een zilvervloot binnen! Wat een geluk voor ons als inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dan kan de lokale belasting op bijvoorbeeld Avalex wel worden verlaagd of misschien zelfs wel de OZB? Dit had de tekst kunnen zijn van twee jaar geleden. We hadden de Eneco aandelen nog in ons bezit en het huishoudboekje was dik op orde. Waarom hád dit de tekst kunnen zijn? Is er iets misgegaan, is het Corona of is het iets anders? Gemeentebelangen zet het voor u uiteen.

Welke oorzaken hebben gezorgd voor een kantelpunt?

Momenteel is de financiële situatie van onze gemeente minder sterk dan tot voor kort. Het ligt wat genuanceerder dan een slecht beleid vanuit onze gemeente. Verschillende onderdelen hebben sterke invloed op onze financiële positie. Niet alleen vanuit de gemeente zelf, maar ook vanuit de overheid zijn er dingen veranderd. Welke onderdelen zijn onder meer debet aan de huidige situatie?

  1. De aandelen van Eneco zorgden voor een dividend van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen per jaar. Een prachtige inkomstenbron die verdween met de verkoop van Eneco aandelen. Lees hier meer over de verkoop;
  2. De landelijke overheid van VVD, CDA, D66, en Christenunie hebben met steun van ongeveer alle andere partijen in de Tweede Kamer meer taken naar de gemeentes gebracht. Waarom is dit besloten vanuit de overheid? Om de simpele reden dat wanneer je het bij de gemeente legt, zij het ook moeten betalen. 
  3. Daarnaast heeft de overheid tevens besloten dat wij als gemeente minder geld krijgen. Dit is een extra punt dat zorgt voor druk op de begroting. 

Dit alles leidt tot de situatie waarin we met minder geld meer moeten doen. Een gevolg hiervan is dat rekening en het inkomen niet meer in evenwicht zijn. We hebben dus feitelijk tekort. Wanneer u en ik dit zouden doen, hebben we een probleem. Uiteindelijk kan de rekening niet meer worden betaald. Er moeten dan ook weloverwogen afwegingen worden gemaakt.  Helaas pakt de gemeente dit niet goed op.

Hoe gaat de gemeente om met minder inkomsten? 

Minder inkomsten is minder uitgeven. Echter, deze beredenering is niet aan onze gemeente toebedeeld. Wat dan wel? Eerst halen we een truc uit met rente en leningen, we doen net alsof we ze aflossen (doen we stiekem niet maar wie dan leeft dan zorgt) en we rekenen dan wel lagere rente door en die betalen we dan uit een potje Eneco….. aha daar is Eneco voor de eerste keer. We hebben tenslotte heel veel geld op de rekening staan. Ja dat klopt, maar we hebben ook heel veel schulden! Als je links en rechts tegen elkaar wegstreept heb je, zeg maar, geen geld….. Deze truc is alleen door Gemeentebelangen niet gesteund. Helaas. Alle andere fracties vonden het prima.

Elk kwartaal krijgt de gemeente een soort van loonzakje en de komende jaren is de verwachting dat het loonzakje elke keer minder wordt, zo ook die van het najaar 2021. Potverdorie dachten ze op het gemeentehuis. Wat doen we nu? Nou geen nood, we doen gewoon nog een keer hetzelfde. We houden ons aan alle plannen. We gaan geld uitgeven in de hoop dat het ooit goed komt …… dus we gooien er nog een miljoen of 64 (Echt waar!) van Eneco tegenaan zodat we het huishoudboekje tot 2025 op orde hebben…. Pardon? Is dat vooruitkijken? Vier jaar is toch wel heel kort, vindt u ook niet? 

Maar gelukkig is de rente nu heel laag en houdt het college rekening met een lage rente in de toekomst, (die glazenbol wil ik ook!!) maar geen nood hoor, we houden nog geld op de bank!

Maar de schulden zijn nu hoger dan dat we op de bank hebben staan….. en oh ja we hebben de klimaatplannen waarvan iedereen weet dat deze heel heel heel erg veel geld gaan kosten nog niet meegerekend. Waarom niet? Tja, als je alles zou laten zien dan is dit idee misschien toch niet zo’n goed idee. 

Kortom, ik snap dat u niet meer begrijpt waar ze mee bezig zijn. Er wordt gegoocheld met getallen en met heel veel tekst uitgelegd dat we plannen hadden en die plannen kosten geld maar ja, die hadden we wel in een verkiezingsprogramma staan. Dus moet het door…… Wij van Gemeentebelangen zeggen nee, dat hoeft niet. Eerst maar eens kijken wat er gebeurt. En dan pas geld opmaken, je kan het tenslotte maar één keer doen. En wie weet hebben we het harder nodig om juist wel de lokale middenstand uit het slob te trekken na Corona, zodat we hier wel werk houden en een goed woonklimaat. Dit in plaats van een weg die inderdaad wenselijk is maar niet noodzakelijk of een 2e Cultura en dergelijke. Tuurlijk wij willen dat ook, maar moet het echt? 

Wordt er eigenlijk wel bezuinigd?

Elke keer wordt er aangegeven dat als we dit niet doen we de bieb of het zwembad moeten sluiten of andere bezuinigingen moeten uitvoeren. Maar dat doen we al. De zorg wordt verder uitgekleed onder dit College van VVD, CDA, D66 en PPN. En het resultaat? In 2024 is het geld op, de rekening is nog hoger en dan? Dan hebben ze allemaal boter op hun hoofd en wijzen ze naar de dan zittende wethouder financiën en een partij. Dan is het de schuld van één persoon, die moet dan weg en de rest gaat vrolijk verder. 

Wilt u echt iets veranderen? Help ons dan en help ons dit tegen te gaan.

Zeg nu nee, en steun Gemeentebelangen in de strijd voor een pragmatisch en helder denkend gemeentebestuur!

Interessante links: