Warmteplan voor Keijzershof/Tuindershof

Het Warmteplan is een uitwerking van het doel om de laatste fase van Keijzershof (Park van Buijsen) en Tuindershof zonder gasaansluiting te ontwikkelen. e.e.a. in lijn met de ambities van onze gemeente in het kader van energie- en milieuprestaties.

Er zijn wat de fractie van Gemeentebelangen betreft nog enkele losse eindjes. In de beeldvormende vergadering van 1 februari jl. heeft de wethouder aangegeven dat in de aanloopfase naar het warmteplan de nodige vragen zijn gesteld inzake eventuele risico’s die kleven aan de realisatie van dit project en daarin een aantal belangrijke keuzes zijn gemaakt om het geheel tot een goed einde te kunnen brengen. We hebben als fractie gevraagd om inzage in deze documenten ten behoeve van het verder te volgen proces.

In dat kader merken wij op dat de wethouder heeft aangegeven dat ondanks de problematiek bij Ammerlaan, de Viergang nog steeds wordt voorzien van warmte. Dat gebeurt volgens onze informatie nu niet via het warmtenet maar via een gasaansluiting. De vraag die onze fractie bezig houdt is, hoe het college mogelijke problemen bij de levering van aardwarmte denkt op te kunnen gaan vangen als er alleen een warmtenet is voorzien bij de te plegen nieuwbouw in Keijzershof en Tuindershof.

Onze fractie kijkt uit naar het aanbestedingsresultaat van de in procedure gebrachte concessieaanvraag voor warmtelevering. Het concept Warmteplan kan wat onze fractie betreft worden vrij gegeven voor inspraak. Zie voor meer informatie:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6107510/1/Raadsvoorstel_Warmteplan_Keijzershof_en_Tuindershof