Interview Bernard Minderhoud in Nootdorp NU

In het novembernummer 2019 van Nootdorp Nu is op pagina 4 een interview te lezen met ons fractielid Bernard Minderhoud. Het interview is te lezen via de link www.nootdorpnu.nl/assets/nu_nov_2019.pdf