Bestuur

– Behoefte van inwoners centraal stellen

Natuur, milieu & duurzaamheid

– Energietransitie financieel doordenken

Onderwijs, cultuur & sport

– Sport als een van de basisbehoeften voor een gezond leven                 bevestigen

– VMBO-school in de gemeente mogelijk maken

Programma

Meer uitleg of uitgebreidere informatie per speerpunt? Bekijk dan zeker even ons volledige verkiezingsprogramma. Download via de button!

Download

Wonen & openbare ruimte

– Wonen in de gemeente voor iedereen mogelijk maken

– Dorpse en landelijke karakter behouden

– Vaart op de Oostlaan terugbrengen

– Centrum Pijnacker nieuw leven inblazen met mooie gevels

Economie

– Lokale ondernemers actief betrekken bij aanbestedingen

– Gemeentelijke uitgaven zoveel mogelijk binnen onze gemeente

– Nieuwe recreatieve activiteiten in het buitengebied mogelijk              maken

Ruimtelijke ordening

– Behoud van landelijk karakter door groenvoorzieningen in                 woonwijken en buitengebied

– Behoud van dorps karakter door tegengaan hoogbouw

– Behoud van historische en karakteristieke panden

Welzijn & zorg

– Zijn wie je bent in Pijnacker-Nootdorp mag

– Zelfredzaamheid staat voorop, bijstand slechts voor diegenen           die het écht nodig hebben

– Werk en inkomen voor onze inwoners mogelijk maken

– Goed voor de zorg zorgen, dan zorgt de zorg goed voor jou

Verkeer & vervoer

– Metro vaker en langer door de gemeente laten rijden

– Adequaat wegennet realiseren

Veiligheid & leefbaarheid

– Afval naar de markt brengen en niet meer naar Avalex

– Veiligheid voor inwoners en ondernemers bevorderen

Financiën

– Verantwoord financieel beleid voeren én lokale lasten verlagen