1. Financiën

 • Financieel gezonde gemeente vanuit eigen kracht.
 • Een sluitende begroting zonder aannames.
 • Financiële impuls van het rijk als extra beschouwen.

  2. Duurzaamheid

 • Inzet zonne-energie op daken in plaats van zonneweides.
 • Een realistische en betaalbare energietransitie.
 • Tegen horizonvervuilende en vogelverslindende windmolens.

  3. Natuur & recreatie

 • Verbeterde waterkwaliteit voor natuur en recreatie in buitengebieden.
 • Meer ruimte voor activiteiten op openbare plekken.
 • Bescherming en behoud van flora en fauna.

  Verkiezingsprogramma 2022-2026

   Benieuwd naar ons gehele verkiezingsprogramma? Gebruik de gele knop om erachter te komen waarom je op ons moet stemmen!

Bekijk hem hier

  4. Sport

 • Uitbreiding Jeugdfonds Sport & Cultuur naar volwassenen.
 • Verenigingen mogelijkheden bieden om makkelijker niet-sporters aan te trekken.
 • Meer sportfaciliteiten in de openbare ruimte.

  5. Veiligheid

 • Cameratoezicht in winkelcentra invoeren.
 • Een inclusieve gemeente waarin iedereen zich veilig voelt.
 • Preventie en vroeg signalering om erger te voorkomen.

  6. Wonen & Leefbaarheid

 • Weldoordacht en ruimtelijk bouwen.
 • Bouwen naar behoefte en voor de eigen inwoners.
 • Steunen particuliere initiatieven om woningnood op te lossen.

  7. Afvalbeleid

 • Verlagen van de afvalkosten.
 • Onderzoek naar betere manier afval verwerken.
 • Genoeg mensen en middelen om de gemeente schoon te houden.

  8. Welzijn

 • Tegen de komst van luchtvervuilende producenten als houtstookovens.
 • Inwoners met ondersteuning en vooral op eigen kracht financieel gezond laten worden.
 • Stimuleren maatschappelijke betrokkenheid op sociaal en cultureel vlak.
 • Waterkwaliteit bevorderen ten behoeve van flora en fauna.

  9. Infrastructuur

 • Werkzaamheden binnen de gemeente beter plannen en communiceren.
 • Een logisch strooibeleid voor de veiligheid van onze inwoners.
 • Goede verbindingen voor fietsers, maar zeker ook automobilisten.

  10. Economie

 • Ondernemen zonder overbodige regels.
 • Lagere lokale lasten door logisch financieel beleid.
 • Vergunningen makkelijker aanvragen en sneller verwerken.
 • Horeca meer ruimte en stimuleren lokale evenementen.

  11. Jeugdzorg

 • Betere afweging maken qua verantwoordelijkheid.
 • Openheid in cijfers om als raad te kunnen sturen.
 • Integraal systeem met een leidend BSN-nummer om dubbeltelling tegen te gaan.

  12. Democratie

 • Duidelijke, transparante en snelle communicatie naar inwoners.
 • Jongerenraad invoeren voor advies en betrokkenheid jongeren.
 • Meningspeilingen om beter in te kunnen spelen op wensen inwoners.